Donald Tusk w trakcie trwania debaty generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku zamieścił wymowny wpis na Twitterze. Wspomniał o Nelsonie Mandeli i Lechu Wałęsie.

„Dzisiaj, kiedy tak wielu ludzi, nawet najpotężniejsi światowi przywódcy, zaczyna wątpić w wolność, solidarność i demokrację, pamiętajmy o przesłaniu Mandeli i Wałęsy, by zło dobrem zwyciężać. I że -bez względu na to, w jak trudnej sytuacji byli – nigdy nie skapitulowali” – napisał Donald Tusk.

Podczas debaty na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku mówiono między innymi właśnie o bezpieczeństwie na świecie.

Nie wiadomo, czy Tusk odnosił się do konkretnego wystąpienia. Pojawiają się przypuszczenia, że może mu chodzić o politykę Donalda Trumpa. Ale internauci zwrócili uwagę na kluczowy element tego wpisu. Tusk bowiem błędnie przypisał znany wszystkim cytat Mandeli i Wałęsie. Jego autorem jest święty Paweł.

„Panie przewodniczący, pozwolę sobie delikatnie przypomnieć, że to jest cytat ze św. Pawła 'Z Listu do Rzymian’, a nie Nelsona Mandeli, ani nawet Lecha Wałęsy” – czytamy jeden z komentarzy pod postem.

„Ja myślałem, że to słowa świętego Pawła, powtarzane przez bł. Jerzego Popiełuszkę”, „Wałęsa? Mandela??? Kojarzę tylko i wyłącznie z Biblią”, „Ktoś to podyktował, czy król sam tak wymyślił?”, „Chyba sie Panu cytaty pomyliły” – brzmią inne wpisy.

Słowa, które zacytował Donald Tusk, wypowiedział w swoim orędziu w trakcie Światowego Dnia Pokoju 1 stycznia 2005 roku papież Jan Paweł II. – Jako temat Światowego Dnia Pokoju roku 2005 wybrałem pouczenie św. Pawła z Listu do Rzymian: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (12,21). Zła nie zwycięża się złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym – mówił.

źródło. wp. pl

Zobacz również: