Jedenastu migrantów pochodzenia subsaharyjskiego i dwunastu policjantów trafiło do uniwersyteckiego szpitala w Ceucie w czwartek po tym, jak grupa 400-800 nielegalnych imigrantów usiłowała przekroczyć granicę Ceuty, aby uzyskać dostęp do terytorium Hiszpanii. Stosowali przy tym wyjątkową przemoc przeciwko siłom bezpieczeństwa – podają źródła policyjne.
Według tych samych źródeł migranci użyli „wapna palonego, kału i dezodorantów jako miotaczy ognia”.,
Delegatura Rządu w Ceucie nie dokonała jeszcze ostatecznego oszacowania liczby imigrantów, którzy przybyli do miasta, chociaż początkowa mówiło się o „około 450″, to liczba ta została podniesiona przez inne źródła np. Europa Press do „około 800″ .

voe

Zobacz również: