Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu zapadł kolejny surowy wyrok skazujący w sprawie, w której akt oskarżenia sporządził i popierał prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.
Grupa przemycała narkotyki
Postępowanie to dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Lecha W. pseudonim Pikolo. Zajmowała się ona przemytem z Holandii do Polski znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych.
Grupa ta w okresie od 2008 roku do 2014 roku przemyciła do Polski ponad 750 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, w tym głównie marihuany i heroiny. Następnie narkotyki te były wprowadzane do obrotu na terenie województwa dolnośląskiego. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 19 milionów złotych.
W sprawie oskarżonych zostało siedem osób: Sebastian Z. pseudonim Zielak, Bartłomiej K. pseudonim Biały, Piotr K. pseudonim Piter, Robert P. pseudonim Szpryca, Ariela A. pseudonim Ariel, Adam N. pseudonim Dragon oraz Sylwester Z. pseudonim Bocian.
Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 29 przestępstw, w tym między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wewnątrzwspólnotowe nabycie 25 kilogramów marihuany, udział w obrocie na terenie kraju ponad 30 kilogramów marihuany, 3 kilogramów heroiny oraz blisko 7 kilogramów amfetaminy.
Sąd wymierzył surowe kary
Za przypisane oskarżonym przestępstwa Sąd Okręgowy we Wrocławiu wymierzył im surowe kary:
  • Sebastianowi Z. pseudonim Zielak – karę łączną 12 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych (400 stawek dziennych po 50 złotych każda), a także przepadek równowartości osiągniętych korzyści majątkowych w łącznej kwocie 588 tysięcy złotych;
  • Bartłomiejowi K. pseudonim Biały – karę łączną 8 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 15 tysięcy złotych (300 stawek dziennych po 50 złotych każda), a także przepadek równowartości osiągniętych korzyści majątkowych w łącznej kwocie 588 tysięcy złotych;
  • Piotrowi K. pseudonim Piter – karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych (200 stawek dziennych po 50 złotych każda), a także przepadek równowartości osiągniętych korzyści majątkowych w łącznej kwocie 453 tysiące złotych;
  • Robertowi P. pseudonim Szpryca – karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych (200 stawek dziennych po 50 złotych każda), a także przepadek równowartości osiągniętych korzyści majątkowych w łącznej kwocie 25 tysięcy 750 złotych;
  • Arielowi A. pseudonim Ariel – karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych (200 stawek dziennych po 50 złotych każda);
  • Adamowi N. pseudonim Dragon – karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 12 tysięcy 500 złotych (250 stawek dziennych po 50 złotych każda), a także przepadek równowartości osiągniętych korzyści majątkowych w łącznej kwocie 9 tysięcy 500 złotych;
  • Sylwestrowi Z. pseudonim Bocian – karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat próby oraz grzywnę  w wysokości 5 tysięcy złotych (100 stawek dziennych po 50 złotych każda), a także przepadek równowartości osiągniętych korzyści majątkowych w łącznej kwocie 900 złotych.
Wyrok jest nieprawomocny.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zobacz również: