W Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej dyrektorzy placówek oświatowych z powiatu żyrardowskiego, a także osoby kreujące i zarządzające oświatą w gminach spotkali się 30 marca podczas II Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Obecnością zaszczycili także Urszula Ciężka wójt Gminy Radziejowice, radni z Komisji Oświaty Rady Powiatu oraz prasa, w tym redakcja Perspektyw.

 

Forum otworzył starosta Wojciech Szustakiewicz, główny organizator przedsięwzięcia. „Spotkania takie tworzą korzystną przestrzeń do kreowania spójnej oferty edukacyjnej, z której mogą korzystać mieszkańcy powiatu od przedszkolaka aż po maturzystę. Nie dzielimy przecież oświaty na powiatową i gminną. Edukacja to ciągły proces, który konsekwentnie jest budowany i wspierany przez wszystkie samorządy” – powiedział starosta. W całym tym procesie niezwykle istotne jest kreatywne podejście dyrektorów i nauczycieli do nauczania dzieci. Temu właśnie poświęcone były wykłady i dyskusje.

O miejscu permakultury w edukacji oraz idei programu „Eathing” opowiadała z niezwykłym zaangażowaniem dr Anna Traut-Seliga. Puszczańskie liceum bierze udział w ekologicznym projekcie zakładania permakulturowych ogrodów. Związek człowieka z przyrodą to doskonała płaszczyzna do poznania i nauki przez doświadczenie. W tym procesie niezwykle istotna jest relacja mistrz – uczeń. O tym jednak szalenie interesująco mówił Maciej Bennewicz, niekwestionowany autorytet coachingu, mentoringu i tutoringu. Jego prelekcja „Mentoring w edukacji” nie tylko zaintrygowała, ale pokazała w telegraficznie, ale jakże atrakcyjnym skrócie czym właśnie jest mentoring i tutoring w edukacji. „Zadaniem mentoringu jako metody jest wyposażenie ucznia przez nauczyciela-praktyka mentora w nowe kompetencje a także ich skuteczne wyćwiczenie do takiego poziomu, w którym uczeń stanie się samodzielny w danej dziedzinie, a tym samym zdolny do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Zadania mentoring idą zatem jeszcze dalej niż opanowanie danej dyscypliny. Uczeń ma nie tylko działać samodzielnie w oparciu o nowe kompetencje, ma również rozwijać już istniejące by uzyskiwać lepsze od standardowych wyniki” – mówił Maciej Bennewicz.
Czym zatem jest tutoring? To przede wszystkim towarzyszenie w jego drodze przez edukację. Tutor to osoba, która wspiera i stawia wyzwania przed uczniem. Tutoring sięga do źródeł edukacji, a więc do relacji mistrz – uczeń. Jest to wymiana obustronna. Mamy tu do czynienia z relacją wzajemności. Tym się różni od coachingu, który dominuje w biznesie i opiera się doradztwie jednostronnym.

Kolejne Forum było pożytecznie zagospodarowanym czasem. Po wystąpieniach i pytaniach dyskusje przeniosły się do mniejszych grup. Były one o tyle przyjemniejsze, że okraszone wspaniałym poczęstunkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Bartnikach. Kosztując specjałów nie jednemu gościowi zapewne przemknęła myśl, że takiego mentora kulinarnego warto mieć w rodzinie. Współorganizatorem II Forum był Michał Staniak wójt Gminy Puszcza Mariańska. Jemu właśnie uczestnicy Forum zawdzięczają ekologiczny poczęstunek. Nad całością w perfekcji organizacyjnej czuwała dyrektor liceum Urszula Matusiak.

Zobacz również: