SerwerSMS.pl zintegrowany z Advantec ERP

System Advantec ERP jest zintegrowanym systemem do wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem. Teraz wspomaganie to jest wzbogacone także o możliwość wysyłania SMS-ów, dzięki integracji z SerwerSMS.pl.

System Advantec ERP swoją funkcjonalnością obejmuje pełne spektrum działalności przedsiębiorstw począwszy od małych działalności gospodarczych a skończywszy na dużych firmach z zaawansowanymi procesami obiegu dokumentów. Dzięki integracji z systemem SerwerSMS.pl możliwe jest powiadamianie użytkowników i operatorów o zdarzeniach wymagających natychmiastowej uwagi niezależnie od zalogowania się operatora do systemu. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku zakładów, których pracownicy charakteryzują się dużą mobilnością bez stałego dostępu do systemu.

W ramach funkcjonalności użytkownicy mogą prowadzić wiele działań takich jak powiadamianie operatorów o statusach dokumentów w ramach wewnątrzzakładowego procesu akceptacji dokumentów, wysyłka monitów płatności w oparciu o rozliczenia z kontrahentami, budowa własnych schematów wysyłki wiadomości w oparciu o dowolne dane zawarte w systemie i wiele innych.

Zobacz również: