Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Annie F. – byłej Głównej Księgowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Jest ona oskarżona o nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych i wyrządzenie PZDW w Białymstoku szkody majątkowej w łącznej wysokości 3 milionów 749 tysięcy 598 złotych.

Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 3 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

W śledztwie ustalono, że 18 marca 2015 roku do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika firmy UNIBEP S.A. Poinformował on o zmianie firmowego rachunku bankowego. Dodał, iż stosowne oświadczenie prześle jako załącznik do maila. Dwa dni po tym telefonie do PZDW w Białymstoku wpłynął e-mail z informacją o zmianie rachunku bankowego. Znalazło się w nim odwołanie do wcześniejszej rozmowy telefonicznej, a także skan oświadczenia o zmianie rachunku bankowego do rozliczeń z UNIBEP S.A. W treści maila znajdowały się dane teleadresowe firmy UNIBEP S.A., NIP, REGON, KRS i nowy numer rachunku bankowego.

Dane zawarte w oświadczeniu nadesłanym mailem nie zostały zweryfikowane przez Główną Księgową Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ani żadnego z podległych jej pracowników. Nie uzyskano również oryginału oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną. Zaniedbania te skutkowały dokonaniem dwóch przelewów na łączną kwotę 3 milionów 749 tysięcy 598 złotych na rachunek bankowy, który nie należał do UNIBEP S.A.

Zaniechania te wyczerpały znamiona nieumyślnego niedopełnienia obowiązków służbowych przez osobę odpowiedzialną za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych związanych z działalnością Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Główna Księgowa PZDW nie zachowała należytej ostrożności w związku z weryfikacją dokumentów przedłożonych jako załączniki do faktur VAT, w tym w szczególności danych zawartych w kopii oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną przez osobę podającą się za Prezesa Zarządu UNIBEP S.A.

Skutkowało to ogłoszeniem Annie F. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 231 par. 3 kodeksu karnego, a następnie skierowaniem przeciwko niej aktu oskarżenia do sądu.

źródło PK

Zobacz również: