W piątek, 30 grudnia, przedstawiciele Fundacji Życie złożyli w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy podpisy, zebrane pod petycją „Dość śmierci o przywrócenie profesora Chazana . Domagamy się powrotu prof. Chazana”. Internetowa petycja została uruchomiona po tym, jak w nocy z 6 na 7 marca, w szpitalu na Madalińskiego, w wyniku przeprowadzonej aborcji urodziło się żywe dziecko, które zmarło godzinę później. Żywo urodzonemu dziecku nie udzielono pomocy.

„W szpitalu zabrakło osoby, która prócz wykonywania procedury byłaby zdolna w umierającym dziecku widzieć człowieka i pacjenta” – powiedział na konferencji prasowej, zorganizowanej przed szpitalem im. Świętej Rodziny Michał Owczarski, prezes Fundacji Życie. Zaznaczył, że jest to efekt wcześniejszego, bezzasadnego zwolnienia prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora tej placówki. Bezzasadnego, ponieważ prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zaczekała z decyzją o odwołaniu na wyniki działań prokuratury czy Naczelnej Izby Lekarskiej, które jak dotąd nie znalazły podstaw do postawienia byłemu dyrektorowi jakichkolwiek zarzutów.

1

Z tym stanowiskiem zgodziła się Ewelina Chełstowska, współorganizatorka cyklicznych konferencji „Urzekająca” i współinicjatorka Chrześcijańskich Spotkań dla Mam: „Sytuacja z Wiktorem pokazuje, że odwołanie profesora Chazana z funkcji dyrektora szpitala przyniosło tragiczne skutki. Bezwzględne ratowanie życia powinno być obowiązkiem każdego lekarza. Jako matki głęboko przeżywamy każdą niesprawiedliwość wobec takiej małej istoty. Na sercu leży nam los zwłaszcza tych, którzy sami bronić się nie mogą”.

Profesor Bogdan Chazan, dziękując Fundacji Życie za podjętą inicjatywę zaznaczył, że jemu samemu w żadnym wypadku nie chodzi o posadę dyrektora, ale o zasadę, według której dzieci się nie zabija. „Decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz o tym, żeby nie tylko pozbawić mnie stanowiska dyrektora, ale w ogóle wyrzucić mnie ze szpitala, spowodowała, że w całym kraju zwiększyła się liczba aborcji. Lekarze ginekolodzy i dyrektorzy szpitali doszli do wniosku, że nie opłaca się protestować, trzeba po prostu aborcje wykonywać” – powiedział. Podkreślił jednocześnie, że cieszy go obecny rozwój szpitala im. Świętej Rodziny  i życzył całemu personelowi wielu sukcesów.

3

Profesor nadmienił, że do ministra zdrowia trafiła propozycja, aby aborcje – jeśli już muszą być wykonywane – nie były wykonywane we wszystkich szpitalach miejskich, ale zostały ograniczone do placówek, które oferują diagnostykę prenatalną. Wyraził również nadzieję, że rząd pochyli się nad kwestią aborcji eugenicznych w Polsce.

Petycję przeciw aborcji w szpitalu im. Świętej Rodziny wraz z apelem o przywrócenie profesora Chazana na stanowisko dyrektora tej placówki podpisało ponad 45 tys. internautów.
MO

Zobacz również: