Św. Jan Chrzciciel przez swoją misję przygotowuje przyjście na świat Jezusa, który ma dokonać dzieła pojednania ludzi z Ojcem w niebie.
Cierpliwość, wierność i umiejętność oczekiwania umacniają naszą wiarę w obliczu doświadczeń i skutecznie pomagają w przygotowaniu się na przyjęcie darów Jezusa, z którymi do nas przybywa.
Stwórca jest cierpliwy wobec grzeszników, nie wymierza nam natychmiast kary, na którą zasłużyliśmy. Cierpliwie czeka na nawrócenie. Cierpliwość Boża ma źródło w Jego bezgranicznym miłosierdziu. Naszą cierpliwość możemy wypracować przy pomocy Bożych darów. Pozwala ona spokojnie przyjmować przeciwności życiowe i nie tracić ducha w chwilach cierpienia.
Cierpliwość jest znakiem dojrzałości. Ona uzdalnia nas do pokonywania przeszkód w dążeniu do królestwa niebieskiego. Jest też potrzebna w codziennych kontaktach z bliźnimi. Warunkiem jej jest miłość do ludzi i gotowość przyjmowania ich wraz z ograniczeniami i słabościami. Cierpliwość wobec bliźnich najpełniej przejawia się w przebaczaniu tym, którzy wobec nas zawinili.
Jedną z cech współczesnych ludzi jest szybkie tempo życia. Chcemy widzieć natychmiast skutki swojej działalności, a to, co nie przynosi zaraz widocznych korzyści, uznajemy za mało wartościowe. Również św. Jan Chrzciciel chce jakby „przyśpieszyć” wyznanie Jezusa, że jest obiecanym Mesjaszem. Pan Jezus wskazuje na znaki, po których można poznać, że już dokonuje się zbawienie.
Wytrwałość i cierpliwość to niejako dwie siostry nadziei. O nich mówi św. Jakub, ukazując rolnika oczekującego na „cenny plon ziemi”. W podobnym duchu wypowiada się Zbawiciel: „Błogosławiony, kto we Mnie nie zwątpi”. Żadne życiowe burze, które przecież szaleją, ani jakiekolwiek cierpienia fizyczne i duchowe, trudności i przeszkody, niepowodzenia i nieszczęścia, słabości i grzechy nie powinny być przyczyną zwątpienia w to, że „Bóg dochowuje wierności na wieki”.
Jesteśmy w stanie cierpliwie znosić przeciwności i wytrwale zdążać na spotkanie z Jezusem, który nas wybawia. Zamiast uskarżać się na ziemski los, lepiej modlić się o wytrwałość i cierpliwość.
Ks. Jan Augustynowicz

Zobacz również: