Do 18 listopada stowarzyszenia kultury fizycznej oraz kluby sportowe działające na terenie m.st. Warszawy mogą nadsyłać kandydatury sportowców do udziału w XVII Plebiscycie na Najlepszych Sporowców Warszawy. Zgłoszenia powinny dotyczyć zawodników z mistrzowskimi wynikami osiągniętymi w 2016 roku.
Przygotowania do XVII edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy weszły w decydujący etap. Zbierane są kandydatury i kandydaci do plebiscytowych laurów.
Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać właściwe polskie lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz krajowe organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z uchwałą XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. kandydaci do tytułu Najlepszy Sportowiec Roku w roku 2016 oraz Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku musieli reprezentować barwy warszawskich klubów sportowych oraz osiągać sukcesy m.in. podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz pucharów świata.
Dodatkowo stowarzyszenia mogą zgłaszać aplikacje w kategoriach: Trener Roku, którego podopieczni w 2016 roku osiągali wyniki sportowe podczas ww. imprez sportowych, Sportowa Impreza Roku – imprezy sportowe organizowane w 2016 roku na terenie m.st. Warszawy oraz Sportowa Osobowość Roku – kandydat, którego aktywność sportowa zasługuje na szczególne wyróżnienie zarówno za postawę w danym roku kalendarzowym lub za całokształt działalności na rzecz sportu warszawskiego.
Laureaci w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów przeprowadzonym na stronach m.st. Warszawy. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Irena Szewińska.
Spośród kandydatów w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku oraz Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku Kapituła Plebiscytu dokona wyboru sportowców, którzy wezmą udział w powszechnym głosowaniu internetowym na Najpopularniejszego Sportowca Roku.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku odbędzie się 3 lutego 2017 r., podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „Arena Ursynów” (ul. Pileckiego 122).
Zgłoszeń sportowców/trenerów/imprez można dokonywać w formie elektronicznej na adres plebiscyt@um.warszawa.pl lub papierowej na adres Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy (pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa).
Aplikacje powinny być nadesłane na właściwych formularzach (zgodnie z zarządzeniem 1590/2016 Prezydent m.st. Warszawy) do piątku, 18 listopada.

)

Zobacz również: