12 kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowej Hucie to pierwsza grupa pozbawionych wolności, którzy skorzystają z programu realizowanego wspólnie przez Muzeum Narodowe i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie. Obcowanie ze sztuką ma pomóc w resocjalizacji.

Porozumienie w sprawie współpracy podpisali w piątek dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej i dyrektor okręgowy Służby Więziennej ppłk Włodzimierz Więckowski.

Osadzeni z 11 zakładów karnych i aresztów, podlegających Inspektoratowi SW w Krakowie będą mogli zwiedzać wystawy i uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach.

„Muzeum jest miejscem otwartym. To prawda – wynosimy sztukę na piedestał, ale staramy się ją pokazać jak najszerszej publiczności. Sztuka jest narzędziem w programie edukacyjnym, aby osoby, które mają utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym, poprzez kontakt ze sztuką stały się lepsze, aby to doświadczenie pozwoliło im iść dalej” – mówił Betlej.

Ppłk Więckowski mówił, że zainteresowanych programem na pewno będzie wielu. Będą mogli z niego skorzystać więźniowie, którzy mogą opuszczać zakład karny. „Wielu skazanych to osoby, które na wolności nie miały czasu lub nie miały możliwości spotkania ze sztuką. Teraz im to umożliwiamy. Sądzę, że to wzbudzi pewne refleksje, pozwoli na nowo spojrzeć na życie i przyczyni się to do tego, aby w przyszłości nie wrócili oni ponownie do więzienia” – mówił dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie.

Zajęcia będą się odbywać w kilkunastoosobowych grupach. Wizyta w muzeum i zwiedzanie wystaw będzie połączone z warsztatami. Edukatorów z Muzeum Narodowego będzie wspierał psycholog i wychowawcy z zakładów karnych.

Źródło: Kurier  PAP

Zobacz również: