Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.

Czego dotyczy śledztwo

Postępowanie to dotyczy działania na szkodę spółki Stadnina Koni Janów Podlaski (art. 296 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz spowodowania śmierci koni czystej krwi arabskiej pozostających w posiadaniu tej stadniny (art. 288 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).

W ramach tego postępowania prokuratorzy ustalili, że ówczesny Dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych – Grzegorz M. dopuścił się nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków z zakresu nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem spółki Stadnina Koni Janów Podlaski. Materiały w tym zakresie zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

Grozi do 3 lat więzienia

Prokuratorzy ogłosili Grzegorzowi M. dwa zarzuty z art. 231 par. 1 kodeksu karnego.

Grzegorz M. jest podejrzany o niedopełnienia obowiązków przestrzegania procedur kontrolnych i postępowania pokontrolnego, wynikających z wewnętrznych przepisów obowiązujących w Agencji Nieruchomości Rolnych poprzez dwukrotne wydanie podległym pracownikom niezgodnych z prawem poleceń dotyczących wyników kontroli w spółce Stadnina Koni Janów Podlaski przeprowadzonych w czerwcu 2012 roku oraz lutym 2013 roku, co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego.

Polecenia wydane przez podejrzanego Grzegorza M. dotyczyły w pierwszym przypadku usunięcia z dokumentacji pokontrolnej, zaś w drugim nieumieszczenia w niej, negatywnych i krytycznych ocen skutków ekonomicznych wynikających z zawartych umów na organizację Dni Konia Arabskiego. Zarzucane niedopełnienie obowiązków obejmuje ponadto zaniechanie skierowania do zarządu kontrolowanej spółki zaleceń pokontrolnych.

Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: