Izba niższa szwajcarskiego parlamentu przyjęła projekt ustawy o ogólnokrajowym zakazie burek.

Jednak do wejścia zakazu w życie jeszcze daleka droga. Za ustawą prawicowego parlamentarzysty Waltera Wobmanna głosowało 88 posłów, a przeciwko – 87.

– Celem ogólnokrajowego zakazu burek jest utrzymanie porządku publicznego i szacunek dla godności kobiet – tłumaczy polityk Szwajcarskiej Partii Ludowej. W 2013 r. podobny zakaz przyjęto w referendum w szwajcarskim kantonie Ticino.

Zakaz wszedł w życie w dniu 1 lipca, i wzywał do grzywny w wysokości od 100 franków szwajcarskich ($ 100, 92 euro) do 10.000 franków szwajcarskich za niezastosowanie się do przepisów. Celem krajowego zakazu burki jest „utrzymanie porządku publicznego i szacunek dla godności kobiet”.

Wtorkowe głosowanie może okazać się w dużej mierze symbolicznym krokiem w procesie wprowadzenia całkowitego zakazu zasłaniania całej twarzy. Jednak nawet jeśli zakaz zostanie zatwierdzony w drodze referendum, rząd Szwajcarii i tak będzie musiał sporządzić projekt ustawy, który będzie podlegał ostatecznej akceptacji parlamentu.

W Szwajcarii, która liczy około ośmiu milionów mieszkańców, mieszka szacunkowo 350.000 muzułmanów.

MB

 

Zobacz również: