Zaborek koło Janowa Podlaskiego to zapach domowej, tradycyjnej kuchni podlaskiej i kresowej. To piękny, zróżnicowany, a zarazem spokojny krajobraz, czyste wody i powietrze. Uroczysko Zaborek to aż 50 hektarów, gdzie zabytkowa drewniana architektura przeplata się z malowniczym pejzażem Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.

Leżący na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego park obejmuje swoim zasięgiem fragment lewobrzeżnej doliny rzeki Bug z jej dzikością i nieregularnością. Teren parku ze względu na swoją naturalność i różnorodność jest idealnym miejscem rekreacji i wypoczynku dla osób pragnących bliskiego kontaktu z przyrodą. „Podlaski Przełom Bugu” ma za zadanie zachować w stanie naturalnym najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym ten unikatowy na mapie Polski fragment ziemi.

Szeroka i urozmaicona oferta spędzania wolnego czasu obejmuje warsztaty praktyczne związane z kulturą regionu, zwyczajami i obrzędami oraz miejscowymi tradycjami, można zwiedzić zabytkowe dworki z okresu powstania styczniowego, młyn i plebanię z 1880 roku. Uroczysko stało się także doskonałym miejscem dla amatorów spływów kajakowych, oferując spływy tratwami po Bugu.

Uroczysko Zaborek zostało wyróżnione w wielu konkursach: Hity Turystyki Wiejskiej, Marka Lubelskie oraz EDEN, gdzie Zaborek znalazł się w piątce wyróżnionych w Konkursie na Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną 2013 r.

EDEN to projekt, który ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy. Głównym organizatorem Konkursu jest Komisja Europejska. Polską edycję realizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

źródło: msport.gov.pl

Zobacz również: