„Katastrofa 2016” – ćwiczenia w Płocku

Katastrofa samolotu pasażerskiego podczas podchodzenia do awaryjnego lądowania to założenia ćwiczeń pod kryptonimem „Katastrofa 2016” . Zostały one przeprowadzone na terenie byłych zakładów mleczarskich w Płocku. Ich celem było doskonalenie i sprawdzenie procedur oraz poprawności działań poszczególnych służb w sytuacji kryzysowej.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że podczas lotu rejsowego na trasie Gdańsk – Kraków pilot samolotu podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu na rzece w okolicach Płocka. Na pokładzie znajdowało się 90 pasażerów, w tym więzień eskortowany przez policję. Podczas podchodzenia do lądowania samolot runął na zabudowania zakładu mleczarskiego przy ul. Tartacznej w Płocku. Według scenariusza w mleczarni, w której zatrudnionych jest 120 osób, wybuchł pożar. Wśród budynków znajduje się m.in. laboratorium, w którym przechowywane są chemikalia. W ćwiczeniach brało udział łącznie 550 osób.

W ćwiczeniach pod kryptonimem „Katastrofa 2016” uczestniczyli: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Urząd Miasta w Płocku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Zobacz również: