W I kwartale 2016 r. Polska odnotowała największą w Europie 25-proc. rotację na rynku pracy – wynika z badania „Monitor Rynku Pracy”. Aż 44 proc. badanych pracowników deklaruje, że głównym powodem zmiany pracy jest poprawa jej warunków.

Rotacja w obecnym kwartale utrzymuje się na poziomie 25 proc., co oznacza, że co czwarty respondent w ciągu ostatniego półrocza zmienił miejsce pracy – mówiła w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Instytutu Badawczego Randstad Katarzyna Gurszyńska podczas prezentacji wyników badania „Monitor Rynku Pracy”. Dodała, że na przestrzeni całego roku rotacja utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Gurszyńska podkreśliła, że w tej edycji badania struktura powodów zmiany pracy zaczęła się krystalizować. „W tej chwili 44 proc. respondentów – zdecydowana większość – mówi o tym, że powodem zmiany pracy było poszukiwanie lepszych warunków pracy” – wyjaśniła.

Zaznaczyła, że równie ważne dla respondentów zmieniających pracę były „osobiste pragnienia zmiany pracy” oraz „osobiste ambicje w obszarze zarządzania” – 21 proc. odpowiedzi. „Ambicje awansu na stanowiska kierownicze pojawiają się po raz pierwszy jako tak silne wskazanie” – mówiła.

Z danych wynika, że 31 proc. badanych poszukuje nowej pracy bardziej aktywnie (11 proc.) lub mniej (19 proc.).

Rotacja na rynku pracy, jak przypomniała Gurszyńska, jest związana ze stworzonym przez Randstad indeksem mobilności, który śledzi otwartość pracowników do tego by zmienić miejsce pracy (ze względu na pracodawcę, a nie położenie geograficzne). Indeks mobilności dla Polski w najnowszym raporcie wynosi 107, natomiast w Europie – 102. „Oznacza to, że jesteśmy bardzo wysoko ponad średnią europejską i wśród krajów europejskich przebija nas tylko Francja i Wielka Brytania z wynikami po 111 pkt” – powiedziała.

Z danych „Monitora Rynku Pracy” wynika, że wśród pracowników widać optymizm jeśli chodzi o szansę na znalezienie nowej pracy. 75 proc. respondentów uważa, że byłoby w stanie znaleźć jakąkolwiek inną pracę, a 69 proc. – porównywalną. Zdaniem eksperta ds. rynku pracy i kwestii społecznych Konfederacji Lewiatan Grzegorza Baczewskiego dane Randstad potwierdzają, że na duży optymizm pracowników przekłada się dobra sytuacja na rynku pracy. „Rok 2016 zaczął się dla rynku pracy bardzo dobrze (…). Stopa bezrobocia w marcu spadła do poziomu 10 proc., jest zatem niższa od tej sprzed roku o 1,6-1,5 pkt proc., a w urzędach pracy zarejestrowanych jest ok. 207 tys. osób mniej” – przypominał. Dodał, że porównując te dane z 2014 r. różnice są na poziomie 3,6 pkt proc. i ponad 600 tys. osób i prognozował, że jeśli tendencja spadkowa się utrzyma to w sierpniu bezrobocie sięgnie 8 proc.

Jedynie 30 proc. badanych obawia się, że mogłoby utracić obecną pracę. Najbardziej obawiają się osoby młode w wieku 18-24 lata (blisko 40 proc.). Najmniejszy lęk przed utratą posady odczuwają ludzie w wieku 45-54 lata (26 proc.).

http://kurier.pap.pl/

Zobacz również: