GIS ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie. Tym razem GIS zaalarmował, iż określone partie popularnych herbatników są niebezpieczne dla zdrowia konsumentów. Oto szczegóły komunikatu służb.

Inspektorzy GIS podjęli stanowcze działania

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed groźnym produktem. Tym razem chodzi o znane i lubiane Herbatniki Premium Biscuits Apetitki Petit Beurre. Niektóre partie ciastek zawierają podwyższony poziom akryloamidu. Substancja ta jest niebezpieczna dla zdrowia człowieka.

„W wyniku badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono podwyższony poziom akryloamidu w niektórych partiach herbatników określonych w ostrzeżeniu. Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zawierającego akryloamid na poziomach oznaczonych w badaniach może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów” – zakomunikował GIS.

Na stronie internetowej GIS możemy odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące skażonej partii żywności.

Produkt: Herbatniki Premium Biscuits Apetitki Petit Beurre
Wyprodukowano dla: Eurobrand Sp. z o.o., ul. Płochocińska 111/114, 03-044 Warszawa

Warto podkreślić, iż ostrzeżenie GIS dotyczy trzech rodzajów herbatników:
Apetitki Petit Beurre, 400g o numerze partii 23.08.2023.B
Apetitki Petit Beurre, mocno maślane, 200g o numerze partii 28.12.2022.A
Apetitki Petit Beurre, 200g o numerze partii 18.09.2023.C

Oczywiście przedsiębiorcy podjęli stosowne działania. Eurobrand Sp. z o.o. tj. firma, dla której wyprodukowano herbatniki, poinformowała, iż:

„1. Podjęto działania naprawcze w procesie produkcyjnym w celu obniżenia zwartości akrylomidu poniżej poziomu zgodnego z zaleceniem UE.
2. Powiadomiono odbiorców firmy o przekroczeniu wartości akrylomidu i wstrzymaniu sprzedaży wadliwych partii produktu.
3. Wycofano ze sprzedaży produkty zgodnie z otrzymaną informacją.”

Natomiast inspektorzy GIS prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie niebezpiecznych ciastek. Dodajmy, że w ramach systemu RASFF (System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) przekazano informację o zagrożeniu do władz Rumunii.

Standardowo GIS zaleca, aby konsumenci nie spożywali skażonej partii herbatników.

Dystrybutor groźnego produktu podał także dodatkowe informacje. „Głównym źródłem akryloamidu w diecie człowieka są produkty ziemniaczane, zboża oraz kawa i jej substytuty. Dla akryloamidu nie ustanowiono najwyższych dopuszczalnych poziomów chociaż obecnie trwają prace Komisji Europejskiej nad dokumentem określającym ww. wartości. Natomiast w ramach środków ochrony konsumenta Komisja UE określiła poziomy odniesienia dla obecności akryloamidu w 21 grupach środków spożywczych w tym herbatników (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2158)” – podała firma Eurobrand.

źródło: gov.pl

Zobacz również: