pieniądze

W nowym roku rząd wprowadzi zmiany, które mogą ucieszyć wielu Polaków. Okazuje się, że w związku z decyzją podjętą przez władze, więcej osób dostanie dodatkowe pieniądze. Oto kto i na ile może liczyć.

Dodatkowe pieniądze trafią m.in. do emerytów

Od 2023 roku zmianie mają ulec zasady przyznawania 500+ seniorom i innym osobom uprawnionym do korzystania z tej formy wsparcia. W związku z tym, dożywotni dodatek obejmie większą liczbę Polaków niż do tej pory.

Przypomnijmy, iż 500+ dla seniora to dożywotni, comiesięczny zasiłek uzupełniający. Trzeba podkreślić, iż nazwa jest myląca, gdyż tak naprawdę pieniądze te mogą otrzymać również osoby pełnoletnie, niekoniecznie będące emerytami.

Otóż dodatkowe pieniądze mogą zostać przyznane tym, którzy mają orzeczenie o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zarówno całkowitej niezdolności do pracy, jak i niezdolności do samodzielnej egzystencji (w tym pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do służby).

Warto zwrócić uwagę, iż osoby, które zamierzają się ubiegać się o tego rodzaju finansowe wsparcie, muszą mieć miejsce zamieszkania w Polsce lub też polskie obywatelstwo/prawo pobytu/prawo stałego pobytu w naszym kraju.

Wniosek o uzyskanie dodatkowych pieniędzy należy złożyć w ZUS drogą internetową, przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie instytucji. Dodajmy, iż formularz może złożyć nie tylko osoba, której on dotyczy.

Także przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny wnioskodawcy jest upoważniony do podjęcia tego typu działań. Koniecznie trzeba pamiętać, aby do wniosku o dodatkowe pieniądze dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i/lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

Do tej pory z zasiłku nie mogły skorzystać osoby, które pobierały rentę lub emeryturę, a łączna wysokość ich świadczeń przekraczała 1896,13 zł. Pieniądze nie przysługiwały także tymczasowo aresztowanym, ani odbywającym karę pozbawienia wolności (wyjątek to odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego).

Od marca 2023 roku próg dochodowy wzrośnie do 2157,80 zł miesięcznie. Powodem jest waloryzacja rent i emerytur. Dzięki temu do pobierania świadczenia będzie uprawnionych więcej osób.

źródło: o2.pl

Zobacz również: