atak

Ta informacja zaniepokoiła część Polaków. Ministerstwo Obrony Narodowej chce powołać 200 tys. osób. Sprawdź, czy w najbliższym czasie możesz dostać wezwanie do wojska.

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje ogromne ćwiczenia wojskowe

Rada Ministrów zamierza pochylić się nad projektem rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej. W poniedziałek (5 grudnia) w wykazie prac legislacyjnych polskiego rządu pojawił się już nawet stosowny dokument. Dodajmy, że ma być przyjęty do końca tego roku.

W myśl nowych przepisów, MON zamierza zorganizować ćwiczenia, w których udział ma wziąć do 200 tys. osób. Warto zaznaczyć, iż według planów resortu miałyby się one odbyć w 2023 r. To jednak nie wszystkie informacje, które umieszczono we wspomnianym ministerialnym projekcie. Ministerstwo Obrony Narodowej planuje również przyjąć ponad 17 tys. osób do służby zawodowej w armii.

Tym co zaniepokoiło część Polaków jest fakt, iż pierwsze osoby już otrzymały wezwanie do odbycia ćwiczeń. Zatem kto może spodziewać się powołania?

Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej zakłada odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach zawodowej służby wojskowej do 17 tys. 128 osób. Ludzie ci mogą być powołani do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia.

Poza tym w dokumencie jest mowa o powołaniu maksymalnie 200 tys. osób na ćwiczenia. „Z tej liczby limit 38 tys. dotyczy żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (tj. odbyli służbę lub szkolenie wojskowe), a limit 28 tys. 580 osób w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym w trakcie kształcenia” – donieśli dziennikarze powołując się na informacje z ministerstwa.

Warto podkreślić, iż ten ostatni limit dotyczy również osób „które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)”. Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało, iż w tym przypadku chodzi o ochotników niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Muszą oni spełnić kilka warunków. Po pierwsze, ukończyć co najmniej 18 lat. Po drugie, osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju oraz ci, którzy stale zamieszkując za granicą, wrócili do Polski i meldują się na pobyt stały.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu Ministerstwa Obrony Narodowej znajdują się na stronach rządowych.

źródło: Onet

Zobacz również: