pieniądze

Rząd przygotował dodatkowe wsparcie dla Polaków. Maksymalnie można otrzymać nawet 1500 złotych. Oto komu przysługują pieniądze i co należy zrobić, aby je dostać.

Wnioski o dodatkowe pieniądze można składać od 1 grudnia tego roku

Najprościej mówiąc, jeżeli masz w mieszkaniu lub w domu ogrzewanie na prąd, to możesz złożyć wniosek o wypłatę tzw. dodatku elektrycznego. Do zgarnięcia są całkiem ładne pieniądze. Chodzi bowiem o 1000 lub 1500 zł. Wszystko zależy od tego, ile zużywasz prądu.

Warto wspomnieć, iż dodatek elektrycznynależy się gospodarstwom domowym, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania (w tym pompy ciepła). Wnioski o pieniądze z tego tytułu można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Jak już wspomnieliśmy, to ile pieniędzy możemy otrzymać, zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej danego gospodarstwa domowego. „W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł” – przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej.

Jak należy wypełnić wniosek?

Na stronie MKiŚ poinformowało także o tym, co zrobić, aby uzyskać większą kwotę wsparcia. „Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)” – zaznaczono.

Składając wniosek o dodatkowe pieniądze tzreba pamiętać o kilku kwestiach. Resort klimatu zwrócił uwagę, że „we wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego”. „Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB” – zaznaczono.

„We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE” – dodało minierstwo klimatu.

źródło: o2.pl

Zobacz również: