Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Na tę informację czekało wielu emerytów. Sejm właśnie uchwalił ustawę dotyczącą waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Tym samym poznaliśmy konkretne kwoty. Oto na jakie podwyżki mogą liczyć polscy seniorzy.

Emerytury i renty wzrosną o przynajmniej o 250 złotych

Dzisiejszego wieczora Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. W myśl jej zapisów od marca 2023 r. wspomniane świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł. Poza tym, w przyszłym roku minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł.

Warto odnotować, że za przyjęciem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych głosowało 444 posłów. Dodajmy, że żaden z posłów nie był przeciw, natomiast wstrzymał się tylko jeden.

Nowelizacja przepisów zakłada, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji. Obecnie prognozuje się, iż wyniesie on 113,8%. Oprócz tego w 2023 roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Władze gwarantują także minimalną podwyżkę świadczeń. Dokładnie chodzi o 250 zł.

Należy zwrócić uwagę, iż rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie dopiero w pierwszej połowie lutego. Właśnie wtedy Główny Urząd Statystyczny poda realne wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.

Wracając do dziś przegłosowanej ustawy trzeba zaznaczyć, iż zakłada ona, że najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Sejm postanowił także, iż w przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

Co ciekawe waloryzacja będzie zastosowana również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Na koniec warto podkreślić, iż rząd zamierza przeznaczyć na waloryzację w 2023 r. 41,8 mld zł.

źródło: Onet

Zobacz również: