pieniądze

Rząd postanowił przyznać dodatek do emerytury. Jednak nie każdy senior może się o niego ubiegać. Oto komu przysługują dodatkowe pieniądze oraz co trzeba zrobić, aby je dostać.

Dodatek do emerytury w związku z urodzeniem dzieci

Rząd PiS wiele razy mówił o potrzebie adekwatnego wynagrodzenia tych wszystkich, którzy przyczynili się do wychowania licznego potomstwa. Prezes Jarosław Kaczyński miał na myśli zwłaszcza godną emeryturę kobiet, które poświęciły całe życie na wychowanie swoich dzieci.

W związku z powyższym w 2019 r. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą dodatku do emerytury z tytułu odchowania dzieci. Chodzi o tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające „MAMA 4+”. Kto może otrzymać pieniądze? Czy są to tylko kobiety, które urodziły dzieci? Wyjaśniamy.

Wydaje się, że proces związany z otrzymaniem wspomnianego dodatku do emerytury nie należy do prostych. Wnioskodawca musi spełnić szereg formalności.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci po 1949 r. przeznaczony jest dla osób, które zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania dzieci lub w ogóle jej nie podjęły. Jednym z najważniejszych warunków jest urodzenie i odchowanie co najmniej czworga potomstwa.

Co ciekawe świadczenie przyznawane jest nie tylko matkom, ale i ojcom. Jednak, aby je otrzymać muszą oni wykazać, iż obecnie nie mają wystarczającego dochodu do zapewnienia godziwych warunków bytu. Oczywiście należy osiągnąć odpowiedni wiek. Dokładnie 60 rok życia w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny.

Warto podkreślić, iż ustawa przewiduje, iż w wymaganej czwórce potomstwa mogą znaleźć się dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione lub te przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Osoby, które chcą otrzymać wspomniany dodatek do emerytury powinny złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek. Wsparcie wynosi 1250,88 zł. Co ważne kwota ta podlega corocznej waloryzacji. Należy odnotować, że świadczenie w pełnej wysokości przysługuje wyłącznie osobom, które nie pobierają ani emerytury ani renty.

źródło: Goniec

Zobacz również: