Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Polscy emeryci mają powody do zadowolenia. Niedawno na ich konta wpłynęły 13. i 14. emerytura. Okazuje się, że część seniorów może liczyć jeszcze na dodatkowe pieniądze. Oto komu należy się finansowe wsparcie, a także co należy zrobić, aby je otrzymać.

Emeryci mogą otrzymać dodatkowe 200 złotych

Zacznijmy od tego, że podmiotem upoważnionym do przyjmowania wniosków o dodatkowe pieniądze dla emerytów, jest komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatek dla emerytów ma wynieść 200 złotych. Jednak nie trafi on do wszystkich seniorów. O pieniądze mogą się starać seniorzy, którzy w przeszłości aktywnie działali w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

„Dodatek do emerytury wypłacany jest do 15. dnia każdego miesiąca. Osoby, które złożą wniosek do końca września, otrzymają pieniądze z wyrównaniem od miesiąca, w którym przyznano im prawo do świadczenia – czyli nawet od stycznia 2022 roku” – poinformował jeden z portali internetowych.

Oczywiście emeryci muszą udowodnić, iż działali w wymienionych przez nas strukturach. W jaki sposób można to zrobić? Otóż dowodem może być dokumentacja Państwowej Straży Pożarnej lub pisemne oświadczenie trojga świadków. Warto jednak zaznaczyć, iż te warunki dotyczą osób, które pełniły służbę w latach od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku emerytów, którzy działali w straży czy ratownictwie przed 2012 rokiem. „Dla służby, która odbywała się przed 2012 rokiem, koniecznie jest zdobycie pisemnych oświadczeń trojga świadków. Co najmniej jednym ze świadków powinna być osoba, która w danym okresie pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Po sporządzeniu oświadczeń na piśmie powinniśmy udać się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który dokumenty zweryfikuje i potwierdzi” – wyjaśnili dziennikarze.

Poza wymienionymi wyżej warunkami, istotne będzie także osiągnięcie wieku emerytalnego. W przypadku mężczyzn to 65 lat, a kobiet 60 lat. Poza tym, ważne jest udokumentowanie bezpośredniego udziału w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. Na koniec emeryci muszą złożyć stosowny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

źródło: Goniec

Zobacz również: