Mateusz Morawiecki
foto: Twitter

Mateusz Morawiecki właśnie podjął decyzję dotyczącą wprowadzenia I i III stopnia alarmowego w Polsce. Mają one obowiązywać do końca sierpnia tego roku. Co oznaczają kroki podjęte przez premiera? Czy powinniśmy się czegoś obawiać?

Morawiecki pozytywnie ustosunkował się do wniosku szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Premier zdecydował, iż na terenie Polski do końca sierpnia tego roku obowiązywać będą II stopień alarmowy (BRAVO) oraz III stopnień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP). Dodajmy, iż wniosek o przedłużenie alertów złożył na ręce Morawieckiego szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Do końca sierpnia premier Morawiecki przedłużył okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP)” – poinformowało w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Warto dodać, iż stopnie alarmowe władze wprowadzają na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Czy to oznacza, że grozi nam jakieś poważne niebezpieczeństwo?

RCB za pomocą mediów społecznościowych wyjaśniło kiedy i z jakich powodów stopnie alarmowe są ogłaszane w naszym kraju. Otóż I stopień alarmowy można wprowadzić w sytuacji uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Jego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Natomiast III stopień alarmowy występuje w obliczu „wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w: bezpieczeństwo lub porządek publiczny, albo bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

źródło: Wirtualna Polska

Zobacz również: