atak

Pracownicy Kancelarii Prezydenta przekazali ważną wiadomość. Prawdopodobnie czekało na nią wielu Polaków. Otóż Andrzej Duda podpisał niezwykle istotną dla portfeli zwykłych obywateli ustawę. Oto szczegóły.

Andrzej Duda złożył podpis na dokumencie gwarantującym maksymalną cenę tony węgla

Głowa państwa podpisała dziś ważne dla milionów Polaków regulacje prawne. Dokładnie rzecz biorąc chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Zgodnie z dokumentem maksymalna cena za jedną tonę węgla nie może być wyższa niż 996 zł 60 gr. Dodajmy, iż podana cena jest maksymalną. Zatem oznacza to, że sprzedawany konsumentom węgiel może być tańszy. Warto podkreślić, iż przepisy mówią wyraźnie, że członkowie danego gospodarstwa domowego będą mogli kupić maksymalnie trzy tony węgla w gwarantowanej cenie.

Poza tym, ustawodawca podwyższył wysokość rekompensaty dla przedsiębiorców do kwoty nie wyższej niż 1073 zł 13 gr brutto za jedną tonę paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż rekompensaty będą przysługiwać tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel klientom indywidualnym.

Chcąc zakupić węgiel w preferencyjnej cenie trzeba spełnić kilka wymagań. Po pierwsze, w trakcie zakupu należy przekazać sprzedawcy informację o ilości węgla, jaką gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy. Po drugie, wymagana będzie również deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Wracając do wspomnianych rekompensat należy zaznaczyć, iż będą one wypłacane na wniosek sprzedawcy, z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Co ciekawe, maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa będzie mógł przeznaczyć trzy mld zł.

Nie każda firma będzie uprawniona do uzyskania rekompensaty. Dopłaty otrzymają tylko ci przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy znajdują się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Przypuszczalnie wielu zwykłych obywateli ucieszy się z takich rozwiązań prawnych. Bowiem w ostatnich tygodniach doszło do sytuacji, w której ceny węgla rosły z tygodnia na tydzień.  Na koniec odnotujmy, że większość zapisów podpisanej właśnie przez Andrzeja Dudę ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Business Insider

Zobacz również: