Zakład Ubezpieczeń Społecznych

To już pewne. Polski rząd podjął decyzję o likwidacji świadczenia, które do tej pory otrzymywało wiele osób. Za niespełna dwa tygodnie wejdzie w życie stosowna nowelizacja przepisów. Kto straci dodatkowe pieniądze?

Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone tylko w wyjątkowych sytuacjach

Od 1 lipca br. rząd przestanie wypłacać specjalne świadczenie dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Przypomnijmy, iż do tej pory tacy ludzie mogli liczyć na 40 zł dziennie na każdego Ukraińca, któremu zapewnili wyżywienie i nocleg.

Informację o likwidacji gratyfikacji finansowej przekazał jakiś czas temu wiceminister Paweł Szefernaker. Pełnomocnik rządu do spraw uchodźców przyznał, że po 30 czerwca br. dodatkowe pieniądze nie będą już zasilać kont Polaków, którzy wspomagają uchodźców.

Jednocześnie Szefernaker dodał, iż tzw. świadczenie 40 zł będzie mogło być wypłacane nadal jedynie w wyjątkowych sytuacjach za zgodą wojewody. Chodzi np. o osoby niepełnosprawne lub w ciąży.

Polacy ocenili decyzję polskiego rządu

Decyzję podjętą przez polską władze pozytywnie ocenili obywatele naszego kraju. „Niemal dwie trzecie badanych uważa, że rząd słusznie likwiduje świadczenie dla osób, które przyjęły Ukraińców – chodzi o 40 zł za osobę dziennie” – pokazuje sondaż jednej z organizacji pozarządowych, zajmujących się badaniem rynku i opinii publicznej.

Warto podkreślić, iż 63,4% ankietowanych ocenia likwidację świadczenia „zdecydowanie dobrze” lub „raczej dobrze”. Krytycznie do decyzji rządu odnosi się niespełna co trzeci badany. Natomiast 11,6% uważa, że władze robią źle.

Co ciekawe, zdaniem dziennikarzy, większą akceptację dla likwidacji świadczenia wyrażają zwolennicy Zjednoczonej Prawicy niż opozycji. Poza tym, „za” częściej są kobiety niż mężczyźni, a także seniorzy niż młodzi.

Ciekawie przedstawia się również poparcie dla działań rządu według województw. 100% poparcie dla zniesienia 40 zł dziennie wyrażają mieszkańcy woj. świętokrzyskiego. Duża akceptacja dla decyzji władz występuje też w woj. podlaskim (86%), łódzkim czy podkarpackim.

Polacy chcą pomagać, ale nie za pomocą świadczeń rodzinnych

Zauważmy, iż to niejedyne badania dotyczące podejścia Polaków do udzielania przez rząd pomocy finansowej uchodźcom z Ukrainy. „Większość Polaków, choć przychylna Ukraińcom, jest przeciwna także przyznawaniu im w Polsce świadczeń 500 plus i zasiłków socjalnych” – wynika z badań wykonanych pod kierunkiem dr. Roberta Staniszewskiego z Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

„Po inwazji Rosji na Ukrainę diametralnie zmienił się stosunek Polaków do Ukraińców. Akceptujemy ich w Polsce, we własnym mieście, szkole i nadal chcemy intensywnie pomagać, wysyłając broń i żywność. Gdy w grę wchodzi konkretna pomoc finansowa dla uchodźcy tu, na miejscu, nasza przychylność drastycznie spada – tylko średnio co siódmy respondent jest za tym, by Ukraińcy w Polsce mieli taki sam dostęp do świadczeń rodzinnych, jak 500 plus, i zasiłków socjalnych jak my” – pokazują wyniki badań.

Na koniec warto przytoczyć informacje MSWiA. Według danych resortu na dzień 1 czerwca, do tej pory wypłacono tzw. świadczenie 40 zł dziennie w łącznej wysokości ponad 87 mln zł. Pomocą zostało objętych 113 521 obywateli Ukrainy.

źródło: wp.pl, prawo.pl

Zobacz również: