ZUS

Niepokojące wieści przekazał przewodniczący Związkowej Alternatywy w ZUS. Otóż jego zdaniem, niebawem może dojść do wstrzymania wypłaty świadczeń. Czy rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji? Z jakiego powodu emeryci, renciści oraz polskie rodziny mieliby nie otrzymać należnych im uposażeń?

Pod koniec czerwca ma ruszyć bezterminowy strajk generalny w ZUS-ie

Związkowa Alternatywa przekazała, że 27 czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie się strajk generalny. Dodajmy, iż akcja protestacyjna ma mieć charakter ogólnokrajowy i bezterminowy.

Co ciekawe, związkowcy wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego specjalny list. Z treści pisma wynika, że w ZUS-ie nie dzieje się dobrze. Pracownicy skarżą się na niskie wynagrodzenie, przy powiększającym się systematycznie zakresie obowiązków. Oprócz tego, pojawiły się zarzuty dotyczące przestarzałego sprzętu, słabych warunków BHP w pracy i niejasnych zasad przyznawania premii i awansów. „Ludzie boją się iść na chorobowe, przychodzą do pracy na antydepresantach” – stwierdziła już kilka miesięcy temu jedna z pracownic ZUS.

Należy jednak podkreślić, iż bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o strajku jest zwolnienie dyscyplinarne liderki Związkowej Alternatywy w ZUS Ilony Garczyńskiej. Zdaniem związkowców kobieta straciła pracę wyłącznie za działania na rzecz pracowników tj. „krytykę antypracowniczych działań pracodawcy” i „zachęcanie pracowników do akcji protestacyjnych”.

Inicjatorzy akcji protestacyjnej mówią wprost, że za wszelkie niedogodności związane z planowanym strajkiem odpowiedzialność ponosi obecna prezes ZUS – Gertruda Uścińska. Według przewodniczącego związku Piotra Szumlewicza, jedną z konsekwencji strajku może być wstrzymanie wypłaty świadczeń. Czy rzeczywiście jest się czego bać?

Rzecznik ZUS komentuje słowa związkowców

Rzecznik ZUS odniósł się do wypowiedzi Związkowej Alternatywy. Paweł Żebrowski uspokoił świadczeniobiorców mówiąc, iż wypłata uposażeń jest niezagrożona. „Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników ZUS realizował, realizuje i będzie realizować wszelkie zadania ustawowe związane z wypłatą emerytur i innych świadczeń, w tym pozostałych na rzecz rodziny, w szczególności 500 plus” – oświadczył.

Dodajmy, iż Żebrowski zwrócił uwagę na bardzo interesujący fakt. Mianowicie zdaniem rzecznika, przedstawiciele Związkowej Alternatywy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat ZUS. „Alternatywa to jeden z najmniejszych związków zawodowych w ZUS. Skupia bowiem niewiele ponad 160 członków. Dla porównania w ZUS pracuje ponad 40 tys. pracowników. Przyjęcie dziś tezy tegoż związku to tak, jakby na podstawie informacji jednego dziennikarza powiedzieć, że redakcja kończy swoją działalność” – wyjaśnił. „Związek kolejny raz straszy obywateli i rozpowszechnia nieprawdziwe informacje” – dodał rzecznik.

źródło: goniec.pl

Zobacz również: