Polaków czeka podwyżka cen chleba

Świadczeniobiorcy ZUS powinni pamiętać o ważnym terminie. Lepiej go nie przegapić, gdyż ma on związek z wysokością pobieranego przez nas uposażenia. O co dokładnie chodzi? Wyjaśniamy w naszym artykule.

ZUS czeka na oświadczenia od świadczeniobiorców

Nieco ponad tydzień na złożenie oświadczenia do ZUS mają osoby, które pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Dokładnie rzecz biorąc chodzi o ubezpieczonych, którzy dorabiają do wspomnianych wyżej uposażeń.

Zgodnie z przepisami, do 31 maja trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o dodatkowych przychodach za okres 1 marca 2021 do 28 lutego 2022. To niezwykle ważne, gdyż od takiej informacji o przychodach zależy decyzja ZUS-u odnośnie dalszych wypłat.

Dorabiający do zasiłku świadczeniobiorcy muszą dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy dotyczące zarobków za wspomniany wcześniej okres. Natomiast właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych generują dokument samodzielnie. Dodajmy, że przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Od wysokości uzyskanego dochodu zależy wysokość świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istotne są ustalone przepisami prawa progi dochodowe. Podkreślmy, iż ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem świadczenia przedemerytalnego.

Jak konkretnie kształtują się owe progi? „Jeśli przychód przekroczy 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. (1415,70 zł brutto), zasiłek zostanie zmniejszony nie mniej niż do gwarantowanej kwoty 675,35 zł. Jeśli przychód przekroczy 70 proc. (3963,80 zł brutto) – zawieszony. Jako przychód należy rozumieć także kwoty pobranych zasiłków – chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy kwoty świadczenia rehabilitacyjnego” – przypomnieli dziennikarze jednego z popularnych serwisów internetowych.

Co ciekawe, to niejedyny istotny dla ubezpieczonych termin. Równie znaczącą datą jest czerwiec. Właśnie wtedy ZUS waloryzuje stan kont i subkont ok. 24 mln osób ubezpieczonych.

Dlaczego jest to tak ważne? Otóż kwoty zapisane na kontach i subkontach są podstawą obliczenia emerytury. Krótko mówiąc, ich wysokość wprost przekłada się na wielkość  przyszłego świadczenia. W tym miejscu warto dodać, iż wg informacji ZUS-u tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33%.

źródło: wp.pl

Zobacz również: