Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ostatnim czasie wielu Polaków otrzymuje pisma, które tak naprawdę powinny do nich dotrzeć kilka miesięcy temu. Co ważne, nie należy bagatelizować tych listów, gdyż mogą nas spotkać nieprzyjemne konsekwencje.

Właściciele nieruchomości muszą zapłacić do gminy podatek

Przypomnijmy, iż każda osoba posiadająca nieruchomość ma obowiązek zgłoszenia jej do urzędu gminy oraz uiszczenia stosownego podatku. Wysokość opłaty zależy od kilku czynników. Po pierwsze od powierzchni gruntów i budynków lub ich części. Po drugie, od stawki podatku, która obowiązuje w danej gminie.

„Nie obliczaj samodzielnie podatku. Gmina co roku przysyła ci decyzję o wysokości podatku. Jeśli roczny podatek będzie niższy od 8,51 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie zapłacisz podatku” – wyjaśnił na swojej stronie rząd.

Co ciekawe, informację o wysokości podatku od nieruchomości właściciele nieruchomości powinni otrzymać w pierwszym kwartale roku. Jednak część gmin wysłała listy ze sporym opóźnieniem. Warto jednak zaznaczyć, że nie powinniśmy bagatelizować pisma z gminy, gdyż czasu na zapłatę podatku nie mamy zbyt wiele.

Dziennikarze jednego z serwisów internetowych donieśli, iż jeden z mieszkańców Warszawy otrzymał pismo z wyliczeniem wysokości daniny od nieruchomości dopiero w maju. Na kopercie widniała data nadania 18 maja.

Na szczęście prawo przewiduje takie sytuacje. „Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty – zapłać ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Gmina nie może skrócić tego czasu” – dowiadujemy się z gov.pl

Dodajmy, iż nieopłacenie podatku od nieruchomości niesie za sobą konsekwencje. Osoba, która tego nie uczyniła w terminie, musi liczyć się z naliczeniem odsetek. Zgodnie z ustawą wynoszą one ok. 8% w stosunku rocznym. Jeśli nadal podatek nie zostanie uregulowany przez dłuższy okres, w stosunku do dłużnika zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Zatem jak widać, nie należy bagatelizować pisma z gminy, nawet jeśli trafi do nas ze sporym opóźnieniem.

źródło: Business Insider

Zobacz również: