Zełenski

Ukraiński parlament pracuje nad nowelizacją przepisów, które będą miały spore konsekwencje nie tylko dla Ukrainy, ale także dla innych krajów, zwłaszcza Polski. Już teraz pojawiają się opinie, że procedowana właśnie ustawa może negatywnie wpłynąć na polski rynek pracy.   

Ukraińskie władze chcą, aby obywatele wrócili do kraju. Czekają nas masowe wyjazdy z Polski?

Członkowie Rady Najwyższej Ukrainy właśnie pracują nad nowymi przepisami. Deputowani chcą, aby wszyscy Ukraińcy objęci obowiązkiem mobilizacji, byli zobligowani do powrotu do kraju i obrony ojczyzny.

Dodajmy, iż w myśl nowych przepisów, nie będzie możliwości odłożenia powrotu na później. Procedowana ustawa nakazuje obywatelom wrócić na Ukrainę w ciągu 15 dni od wejścia w życie nowelizacji.

Chociaż prace nad wspomnianą modyfikacją regulacji prawnych jeszcze trwają, to raczej kwestią czasu jest przyjęcie nowych przepisów. W Radzie Najwyższej Ukrainy projekt ustawy pojawił się 8 kwietnia. Natomiast już 10 kwietnia miało miejsce pierwsze czytanie dokumentu.

W związku z pracami nad nowymi przepisami, wielu polskich przedsiębiorców zaczęło się obawiać, iż straci z dnia na dzień swoich pracowników. Czy rzeczywiście nowa ustawa namiesza w Polsce? Czy rodzimy rynek pracy poniesie konsekwencje decyzji podjętych w Kijowie?

Wydaje się, iż rzeczywiście polscy pracodawcy mogą mieć kłopot z masowymi powrotami Ukraińców do ojczyzny. Tym bardziej, że zignorowanie nowych przepisów będzie się wiązało z poważnymi konsekwencjami. Za niestawienie się w ustawowym terminie w wyznaczonym miejscu, można będzie trafić do więzienia i to nawet na 10 lat.

Trzeba jednak dodać, że ustawa przewiduje pewne wyjątki. Otóż zwolnieni z obowiązku będą tylko i wyłącznie ci Ukraińcy, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie będą mogli opuścić miejsca swojego pobytu. Mowa np. o klęsce żywiołowej, katastrofie, hospitalizacji, czy wypadku. Poza tym, zostanie wprowadzona możliwość uzyskania zwolnienia z innych powodów, jednak wówczas decyzja będzie rozpatrywana indywidualnie.

źródło: goniec.pl

Zobacz również: