Jarosław Kaczyński
źródło: YouTube/Janusz Jaskółka

Najnowszy sondaż dotyczący preferencji wyborczych Polaków może być dla wielu zaskoczeniem. Słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie wskazują na zmianę obserwowanej dotychczas tendencji.

Prawo i Sprawiedliwość notuje coraz lepsze wyniki

Ostatnie tygodnie nie były zbyt udane dla partii rządzącej. Sondaże wyborcze pokazywały, iż ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego traciło poparcie Polaków. Tymczasem najnowsze badania nie pozostawiają wątpliwości, iż ta niezbyt optymistyczna dla Prawa i Sprawiedliwości tendencja odwróciła się.

Social Changes przeprowadził sondaż dla wpolityce.pl. Patrząc na jego wyniki można stwierdzić, iż PiS odbudowuje swoje poparcie. W porównaniu z poprzednim badaniem, poparcie dla rządzących wzrosło aż o 7 pkt. proc.

Dodajmy, iż gdyby wybory do Sejmu odbyły się w tej chwili, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie by je wygrała. Przejdźmy jednak do szczegółów.

Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na głosy 38% badanych. Jak już wspomnieliśmy to wyraźna poprawa w stosunku do sondaży , które były przeprowadzane w poprzednich miesiącach.

Na drugiej pozycji znalazła się Koalicja Obywatelska. KO uzyskałoby poparcie 26% respondentów. Rezultat ten jest taki sam jak w poprzednim badaniu. O stagnacji można mówić także w przypadku Polski 2050 Szymona Hołowni, na którą chciałoby głosować 12% respondentów.

Jak przedstawia się sytuacja w przypadku pozostałych partii? Trzy ugrupowania zanotowały spadek poparcia. Konfederację wybrało 10% ankietowanych, Lewicę 8%, a Polskie Stronnictwo Ludowe 2%. We wszystkich przypadkach mówimy o spadku rzędu 2 pkt. proc.

Z kolei, poparcie dla Kukiz‘15 (2%) oraz Porozumienia (1%) pozostaje bez zmian. Również deklarowana przez uczestników sondażu frekwencja nie zmieniła się. Wynosi 58%.

Na koniec warto podkreślić, iż badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 11 do 14 lutego. Ankieta objęła ogólnopolską, reprezentatywną (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbę Polaków. W sondażu uczestniczyło 1080 osób.

Źródło: TVP Info

Zobacz również: