źródło: news.gallup.com

Według ostatniego sondażu przeprowadzonego dla dziennika „Rzeczpospolita” co trzeci Polak jest za tym, aby w kraju wprowadzono obowiązek szczepień przeciw covid-19 dla każdego. Okazuje się, iż tendencja ku przychylności dla takiego pomysłu rośnie wprost proporcjonalnie do wieku ankietowanych.

Te same wyniku uzyskano w badaniu przeprowadzanym jeszcze w ubiegłym roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wówczas aż połowa badanych (z czego jednak 17% z pełnym przekonaniem) opowiadała za wprowadzeniem obowiązku szczepień, ale tylko dla obywateli pełnoletnich. Sondaż ten było przeprowadzany przez Kantar Public.

Ostatni z kolei (najnowszy) dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony przez IBRiS. W badaniu jednak część badanych optujących za wprowadzeniem takiego obowiązku wyniosła 33%. Przekonanych do dobrowolności szczepień natomiast było nieco więcej, bowiem prawie 47%. Co ciekawe zaledwie 2,5% badanych nie deklaruje żadnej opinii na ten temat.

Co jeszcze pokazał sondaż o obowiązkowym szczepieniu?

Szczególnie ważną informacją jest fakt, iż IBRiS na podstawie swoich badań wykazało pewną zależność. Otóż większą skłonność do wprowadzenia nakazu szczepień wykazują osoby starsze. Co więcej wraz ze wzrostem wieku badanych rośnie poparcie dla takiego rozwiązania. Wśród badanych 60+ waha się ono pomiędzy 43 a 49%.

Znamy się kilka kolejnych aspektów. Z badań wynika, że najwięcej poparcia dla swobody szczepień znajdziemy w miastach średnich – do 250 tysięcy mieszkańców. Za tą samą opcją optuje też minimalna większość (51%) wszystkich uczniów i studentów. Jeśli chodzi o aktywność zawodową: osoby niepracujące zawodowo – 65% za szczepieniem dobrowolnym, osoby bezrobotne – 81% i osoby nie osiągające żadnego dochodu – aż 92%.

źródło: rmf24.pl/Rzeczpospolita, forsal.pl

Zobacz również: