pieniądze

Z pewnością ta informacja ucieszy niejedną polską rodzinę. Prezydent Andrzej Duda właśnie podpisał ustawę, która wprowadza kolejną pomoc finansową dla godpodarstw domowych. Jednak aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy spełnić określone wymagania. Oto szczegóły.

Ludzie otrzymają pieniądze w ramach tzw. dodatku osłonowego

Kancelaria Prezydenta RP przekazała dziś ważną wiadomość. „Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym, który ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części rosnących cen energii i cen żywności” – poinformowali urzędnicy.

Warto podkreślić, iż dodatkowe pieniądze trafią na konta świadczeniobiorców dwa razy do roku. Pierwsza część dodatku osłonowego pojawi się na kontach beneficjentów do 31 marca 2022 r., natomiast druga do 2 grudnia 2022 r.

Oczywiście pieniądze otrzymają świadczeniobiorcy, którzy spełnią określone warunki. „Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym” – podała Kancelaria Prezydenta RP.

Co ciekawe, urzędnicy przedstawili także konkretne kwoty, które zasilą domowe budżety. „Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób)” – poinformowało KPRP.

Dodajmy, iż dodatek może wzrosnąć nawet o 25%. Stanie się tak wówczas, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest np. kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ważne jednak, aby źródło to znajdowało się w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podkreślmy, iż przy przyznawaniu dodatkowych pieniędzy obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Chodzi o to, iż godpodarstwo otrzyma świadczenie nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Przy czym, zostanie ono proporcjonalnie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Na koniec warto wspomnieć o tym, iż minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wyniesie 20 zł. W sytuacji kiedy świadczenie będzie niższe niż 20 zł, właściwe organy po prostu go nie wypłacą.

Źródło: Fakt

Zobacz również: