ZUS

Z nowym rokiem będzie można skorzystać z kolejnego wsparcia z ZUS. Jednak nie każdy będzie mógł zwrócić się o pomoc. Oto jakie warunki należy spełnić, aby móc ją otrzymać.

ZUS pomoże, ale nie każdemu. Trzeba spełnić określone kryteria

Niebawem ruszy kolejna tura pomocy w ramach najnowszej odsłony tarczy antykryzysowej, którą stworzył polski rząd. „Od 17 stycznia przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19 będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy” – poinformował ZUS.

Warto podkreślić, iż ze wsparcia przewidzianego we wspomnianych przepisach, można skorzystać po spełnieniu konkretnych warunków. Dokładne informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2021 r. mogą się ubiegać podmioty oznaczone takimi kodami PKD jak: 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów, 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dodajmy, iż chcąc otrzymać wsparcie przedsiębiorca, musi przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień br. do ZUS do 28 lutego 2022 r. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy podmiot jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Oprócz tego, przedsiębiorcy z niektórych branż będą mogli wnisokować do ZUS o świadczenie postojowe. Mowa o podmiotach onaczonych wspomnianymi już wyżej kodami PKD, czyli 56.30.Z, 93.29.A oraz 93.29.Z. Trzeba jednak podkreślić, iż podmioty mogą to uczynić maksymalnie sześć razy. „Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które można wystąpić zostanie pomniejszona” – przypomina Zakład. Stosowny wniosek należy złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. Natomiast najpóźniej trzeba go dostarczyć w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Na koniec zauważmy, iż jak dotąd w ramach tarcz antykryzysowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił przedsiębiorcom ponad 40 mld zł. wsparcia.

Źródło: money.pl

Zobacz również: