nowy sposób naliczania emerytur

Niebywała sytuacja. ZUS wysyła do emerytów pisma. Po lekturze korespondencji niejeden z seniorów przeciera oczy ze zdumienia. Dlaczego? Otóż Zakład prosi najstarszych Polaków o zwrot części wypłaconych im już pieniędzy. Oto szczegóły.

ZUS popełnił błąd. Teraz wszystko zależy od dobrej woli klientów

W listopadzie br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił polskim seniorom dodatkowe świadczenie w postaci 14. emerytury. Pieniądze trafiły na konta emerytów wraz z regularnie wypłacanymi emeryturami i rentami. Wydawało się, że wszystkie procedury przebiegły bez zbędnych komplikacji. Tymczasem, jeden ze świadczeniobiorców zaalarmował media o podejrzanym telefonie, który otrzymał z ZUS.

Ku swojemu ogromnemu zdziwieniu, emerytka odebrała telefon od pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urzędnik poinformował kobietę, iż w listopadzie na jej konto wpłynęły dwie „czternastki”. Jednocześnie pracownik zapytał seniorkę, czy mogłaby zwrócić jedną z wpłat. Starsza pani była skonsternowana. Zastanawiała się nawet, czy to aby nie próba wyłudzenia. Wszakże w mediach systematycznie pojawiają się wiadomości o oszustwach, których ofiarą padają najstarsi ludzie.

Oczywiście dziennikarze zwrócili się z prośbą o komentarz w sprawie do ZUS. Okazało się, że w skutek błędu systemu, rzeczywiście doszło do wypłaty podwójnych 14. emerytur. Przedstawiciel urzędu podkreślił jednak, że takich sytuacji było bardzo mało. „Wykryliśmy jedynie trzy takie przypadki, więc to kropla w morzu wszystkich spraw. ZUS wypłacał czternastkę w ogromnej skali. Otrzymało ją blisko 8 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 6,3 mln w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto” – tłumaczył rzecznik instytucji Paweł Żebrowski.

Warto dodać, iż podwójna wypłata trafiła na konta świadczeniobiorców, którzy otrzymują dwa świadczenia np. emeryturę i dodatkowo świadczenie wypadkowe. Z tego powodu, system automatycznie wypłacił klientom dwie „czternastki” zamiast jednej.

W związku z zaistniałą sytuacją, ZUS wysłał do takich emerytów pismo, w którym prosi o zwrot nadpłaconej kwoty. Co ciekawe, klient nie ma obowiązku zwrócić pieniędzy. „Jeżeli świadczeniobiorca odmówi nadpłaconej 14. emerytury, należy odstąpić od żądania jej zwrotu, gdyż nadpłata została spowodowana nieprawidłowym działaniem systemu” – wyjaśnił ZUS.

Źródło: money.pl

Zobacz również: