bezpłatne leki

Emeryci z pewnością ucieszą się z najnowszych wieści. Wiele wskazuje na to, iż poszerzy się grono osób uprawnionych do otrzymania bezpłatnych leków. Oto szczegóły zmian, które być może niebawem obejmą sporą grupę seniorów.

Emeryci skorzystają na rozszerzeniu rządowego programu

Przypomnijmy, iż w tej chwili bezpłatne leki przysługują osobom, które osiągnęły 75. rok życia. „Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 75. roku życia weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Medykamenty, które uprawnieni emeryci mogą otrzymać nieodpłatnie, są wymienione w stosownym wykazie resortu zdrowia. „Obejmuje on leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową 50 proc. lub 30 proc. Są to leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Lista bezpłatnych leków z roku na rok rośnie” – dowiadujemy się z serwisu MZ.

Okazuje się jednak, iż jest spora szansa na to, iż program bezpłatnych leków obejmie również osoby, które ukończyły 70. rok życia. Stosowny projekt ustawy został opracowany przez Senat, a dokładnie rzecz biorąc przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Trzeba podkreślić, iż nie zanosi się na to, aby Sejm uchwalił dokument stworzony przez senatorów. Powód? Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie wprowadziła go dotąd pod obrady. Na szczęście Ministerstwo Zdrowia rozważa przygotowanie własnej ustawy. Zatem rozszerzenie programu o kolejnych emerytów jest calkiem realne.

Dziennikarze poprosili o komentarz w tej sprawie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Ustalono, że MZ ma zastrzeżenia odnośnie senackiego projektu, gdyż brak w nim informacji dotyczącej sposobu sfinansowania rozszerzonego programu. Rządowi eksperci planują przygotować własny projekt ustawy o lekach dla emerytów 70 plus. Wszystko zależy jednak od tego, czy znajdą się fundusze na jego realizację. „Nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi” – podsumowało ewentualne zmiany biuro prasowe resortu zdrowia.

Źródło: Super Express, pacjent.gov.pl

Zobacz również: