Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec byłego sędziego Stefana Michnika. Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej Instytut Pamięci Narodowej.

Stefan Michnik (ur. w 1929 r.) w latach 50. pełnił funkcję sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Warszawie. „Wniosek ten został złożony w śledztwie prowadzonym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przeciwko Stefanowi Michnikowi, który jest podejrzany o popełnienie dziewięćdziesięciu trzech przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne i wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na wydaniu w 1952 i 1953 r. w Warszawie bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci, kary długoletniego więzienia, ponadto postanowień w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” – poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Przypomniał, że „postanowieniem z dnia 13 września 2019 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanego Stefana Michnika środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania”.

Jak przypomina IPN, Michnik mieszka na terytorium Królestwa Szwecji. Co najmniej od 2008 r. unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie odbiera też korespondencji kierowanej do niego w związku ze śledztwem.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec Stefana Michnika zostanie przekazany władzom Królestwa Szwecji. Jak poinformowano, może być podstawą do wydania podejrzanego stronie polskiej.

Źródło: RMF/PAP

Zobacz również: