Prokurator Cezary F. miał namawiać do ciężkiego pobicia człowieka, z którym wszedł w konflikt. Chciał, by jego wróg przez resztę życia jeździł na wózku inwalidzkim. Śledczy ustalili, że w zamian oferował pomoc osobom, które miały tego dokonać.

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu F., prokuratorowi z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Mężczyznę oskarżono o „podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego trwałą niezdolnością do pracy w zawodzie”.

Śledczy ustalili, że mężczyzna poprosił swojego znajomego, Tomasza B. o znalezienie osoby, która będzie skłonna pobić innego człowieka tak, by ten wylądował na wózku inwalidzkim. Ustalono, że zgodziły się na to dwie skonfliktowane z prawem osoby.

Cezary F. został oskarżony o podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego trwałą niezdolnością do pracy w zawodzie. W  zamian za tą przysługę podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw dotyczących postępowań karnych osób, które miały dokonać pobicia.

W toku postępowania ustalono, że Cezary F. wszedł w porozumienie ze swoim znajomym Tomaszem B., którego celem było znalezienie osób skłonnych podjęcia się pobicia osoby, z którą prokurator był skonfliktowany. Zgodnie z założeniami, wskutek działań wykonawców zlecenia, osoba ta miała „wylądować” na wózku inwalidzkim.

W ramach zapłaty za podjęcie się zlecenia, prokurator wraz z Tomaszem B. m.in. podjęli się pośrednictwa w załatwieniu spraw dotyczących postępowań karnych dwóch zleceniobiorców. Cezary F. opracował dla nich pisma procesowe dotyczące udzielenia przerwy w wykonaniu kary oraz zamiany orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Do wykonania zlecenia nie doszło, z uwagi na zatrzymanie przez Policję dwóch spośród zleceniobiorców we celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Ogłoszenie zarzutów prokuratorowi Cezaremu F. i skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do sądu było możliwe po tym, jak Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uchwałą z 27 lipca 2018 roku zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Uchwała ta została utrzymana w mocy uchwałą Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z 13 grudnia 2018 roku.

Uchwała ta zezwalała również na tymczasowe aresztowanie prokuratora. W toku postępowania przygotowawczego sąd zastosował wobec Cezarego F. tymczasowe aresztowanie z zastrzeżeniem jego uchylenia z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, na dozór Policji.

Ponadto w toku śledztwa dokonano zabezpieczenia grożącej Cezaremu F. nawiązki w wysokości 100 tysięcy złotych poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na jego nieruchomościach.

Oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto aktem oskarżenia objęto również Tomasza B., który współdziałał z prokuratorem.

PK

Zobacz również: