fot. Podlewski/AKPA

15 marca Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego podpisał z Fundacją Sukces Pisany Szminką, do której należy platforma edukacyjna YEP Academy list intencyjny o współpracy. Dotychczasowe działania Biura Karier na uczelni zostaną wsparte projektami realizowanymi przez YEP Academy oraz agencję employer branding Higher zapewniając studentom dostęp do wielu przedsięwzięć biznesowych, staży i praktyk.

 

Sytuacja młodych ludzi

Większość młodych ludzi wieku 18-26 lat chce łączyć studia z pracą i decydować o swojej ścieżce kariery, ale 50 proc. z nich nie wie jak realizować plany zawodowe. 73 proc. uważa praktyki zawodowe i zbieranie doświadczeń za najbardziej istotny czynnik sukcesu zawodowego. Chcą wzmocnić swoje kompetencje i nabyć umiejętności przydatne w przyszłej, wymarzonej pracy, ale mają problem z dostępem do odpowiednich szkoleń czy ofert pracy – wynika z badań  „MłodziPrzyGłosie”. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych ludzi?”, przygotowanym przez firmę Deloitte we wrześniu 2018 r.

 

Jak pomóc?

Uczelnie starają się realizować te zadania poprzez biura karier. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zdecydował się rozszerzyć tę działalność poprzez współpracę z ekspertami platformy edukacyjnej YEP i agencji employer branding Higher. Doświadczenie praktyczne i kontakty ekspertów mają wspierać studentów w relacjach z rynkiem pracy.

– Współpraca z biznesem i otoczeniem jest jednym z trzech filarów funkcjonowania Naszego Wydziału, obok działalności dydaktycznej i naukowej. Naszym celem jest kształcenie studentów, którzy będą w stanie nie tylko odnieść sukces jako pracownicy, ale także sami kreować nowe miejsca pracy. Chcemy, aby nasi studenci, bez względu na to, czy pracują w biznesie, administracji, organizacjach pozarządowych czy prowadzą własny biznes patrzyli na świat w sposób otwarty, byli przedsiębiorczy w każdych okolicznościach.
Ponadto, strategia rozwoju naszego Wydziału opiera się w istotnej mierze na międzynarodowych akredytacjach szkół biznesu, które stanowią wyznacznik przynależności do najlepszych uczelni tego rodzaju w Europie i na świecie. Wydział, jako pierwsza publiczna szkoła biznesu w Polsce uzyskał akredytację EQUIS, od kilku lat posiadamy akredytację AMBA, jesteśmy obecnie na jednym z ostatnich etapów uzyskania akredytacji AACSB. Warunkiem koniecznym uzyskania i utrzymania akredytacji jest odpowiednio zorganizowana i efektywnie działająca współpraca z biznesem i otoczeniem – mówi dr hab. Igor Postuła, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

List intencyjny tworzący pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt wsparcia młodych ludzi w wyborze ich ścieżki kariery został w piątek podpisany na Wydziale Zarządzania UW przy ulicy Szturmowej przez Dziekana Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka oraz przedstawicieli Fundacji Sukces Pisany Szminką, zarządzającej nowoczesną internetową platformą edukacyjno-rekrutacyjną YEP.

 

– Celem współpracy jest stworzenie wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nowoczesnej przestrzeni do kooperacji między studentami a biznesem. Będzie to pierwsze w Polsce miejsce, gdzie przedstawiciele uczelni wyższej oraz kilkunastu firm, korporacji międzynarodowych i ekspertów platformy YEP będą dążyć do wykorzystywania wzajemnych zasobów, aby zapewnić młodym ludziom dostęp do projektów biznesowych i co za tym idzie do najlepszych ofert na rynku pracy – mówi Michał Kapczuk, prezes agencji employer branding Higher, która współuczestniczy w projekcie.

 

Filary biura karier

Projekt obejmie między innymi wsparcie biura karier na trzech płaszczyznach:

– pomocy studentom w poszukiwaniu atrakcyjnych praktyk, staży oraz pracy poprzez konsultacje kariery, mentoring, doradztwo zawodowe;

– doradztwa i realizacji na rzecz pracodawców projektów wizerunkowo-rekrutacyjnych na Wydziale Zarządzania UW;

– współpracy ze stowarzyszeniem absolwentów Wydziału Zarządzania, które stanie się miejscem wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą między nimi a obecnymi studentami.

 

 

 

Rada Ekspertów

Ponadto przy Wydziale Zarządzania UW powstanie Rada Ekspertów, składająca się z praktyków biznesu, czyli osób na wysokich stanowiskach w firmach polskich i zagranicznych oraz przedsiębiorców.

Członkowie Rady Ekspertów razem z kadrą akademicką będą wpływać na zawartość merytoryczną studiów oraz współtworzyć nowe kierunki studiów, w szczególności podyplomowych. Informacje o Radzie Ekspertów znajdą się na stronie głównej wydziału: http://www.wz.uw.edu.pl/, a na posiedzeniach Rady, które będą odbywały się raz na kwartał, analizowane będą dotychczasowe dokonania oraz planowane kolejne działania aktywizujące studentów i współtwórców projektu.

 

Nowe przestrzenie pracy

Obecne Biuro Karier na Wydziale Zarządzania zostanie wyremontowane. Zostaną tam stworzone nowoczesne miejsca pracy i przestrzenie pracy kreatywnej. Strony już prowadzą rozmowy o kolejnych inicjatywach w ramach porozumienia, które mają przełożyć się bezpośrednio na zbliżenie rynku pracy i świata akademickiego oraz wprowadzić w tym obszarze wiele innowacji.

 

Jak pokazały badania opublikowane w raporcie Deloitte młodym ludziom brakuje rzetelnego doradztwa zawodowego, pomocy w planowaniu kariery oraz wiedzy, jak efektywnie szukać pracy lub założyć firmę. Dodatkowo młodzi mają ograniczoną szansę zebrania doświadczenia za pośrednictwem wartościowych staży lub praktyk   Współpraca Wydziału Zarządzania z Fundacją Sukces Pisany Szminką ma stawić czoła tym wyzwaniom

 

Praktyczne wsparcie świata biznesu

Twórcy YEP i Higher będą odpowiadać strategiczne i operacyjnie za realizację przedsięwzięć powstających na linii władze uczelni – biznes. W szczególności zapewniać mają wsparcie i dostęp do praktyków biznesu, którzy będą dzielić się ze studentami Wydziału Zarządzania UW swoim doświadczeniem. Będą też uczestniczyć w prowadzeniu zajęć akademickich oraz prowadzić wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Celem jest praktyczny transfer wiedzy, działający w dwóch kierunkach.

 

www.yepacademy.pl | www.wz.uw.edu.pl | www.higher.pl

Zobacz również: