W 1934 r. dwie nastoletnie Żydówki ze Lwowa uciekły z domu, skuszone wizją dobrze płatnej pracy, obiecywanej przez przygodnie poznanego mężczyznę. W rzeczywistości okazał się on handlarzem żywym towarem, który zamierzał sprzedać naiwne dziewczyny do domu publicznego. Na swoje szczęście zdołały mu umknąć i wrócić do rodziców.

Mimo ponad 80 lat od tego zdarzenia problem handlu ludźmi wciąż jest aktualny. Przestępstwo to, jako współczesna forma jednego z najstarszych zjawisk w historii ludzkości, czyli niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. Ludzie są sprzedawani i kupowani do pracy – czy raczej do wyzysku, w tym seksualnego. W raporcie ONZ na temat Handlu Ludźmi 2018, opublikowanym niedawno w Wiedniu, analizowanych jest ok. 24 tys. przypadków udokumentowanych w 2016 roku w 142 krajach. 59 proc. przypadków dotyczy wykorzystywania seksualnego, a 34 proc. pracy przymusowej.  Ponad 70 procent ofiar to kobiety. Według ONZ handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie.

11 marca w Lublinie odbyła się kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi. Organizatorem kampanii jest Ambasada Brytyjska w Warszawie, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją La Strada, Armią Zbawienia, Policją, Strażą Graniczną, we współpracy z Wojewodą Lubelskim.

Na placu przed Centrum Spotkania Kultur stanął czerwony, piętrowy londyński autobus, w którym specjaliści, m.in. policjanci prowadzili akcję informacyjną dotyczącą współczesnego niewolnictwa. Na pytania odpowiadali organizatorzy przedsięwzięcia. Uzupełnieniem działań informacyjnych były stoiska z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Straży Granicznej a także policji.

Na ulicach Lublina pojawiła się młodzież prezentująca różne formy współczesnego niewolnictwa, jak np.  żebractwo, pozyskiwanie organów, prostytucja. Przygotowano również wystawę fotografii poświęconych ofiarom handlu ludźmi.

Policjanci wzięli udział w seminarium, które odbyło się w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Skierowane było ono do pracowników urzędów pracy, pomocy społecznej, pedagogów szkolnych oraz  służb mundurowych. Udział w seminarium wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Lublinie oraz funkcjonariusze z lubelskiego garnizonu zajmujący się w swoich jednostkach problematyką zjawiska handlu ludźmi.

Z uwagi na międzynarodowy charakter tego przestępstwa, żaden kraj nie pozostaje od niego wolny, a organy ścigania i powołane instytucje wszystkich państw dotkniętych tym zagadnieniem borykają się z problemem nie tylko przeciwdziałania temu przestępstwu, ale także ochrony oraz wsparcia ofiar handlu ludźmi.

M.G.

Foto KWP Lublin

Zobacz również: