fot. Policja

Oflagowanie jednostek i niewypisywanie mandatów zapowiada związek zawodowy policjantów, który zdecydował o rozpoczęciu od 10 lipca ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. W odpowiedzi MSWiA zapewnia, że jest otwarte na kolejne rozmowy.

– To pokazuje tylko desperację i to, że środowisko policyjne ma dosyć, szczególnie po informacjach, że więcej od policjanta, który codziennie wychodzi na ulicę, dostaje ktoś, kto otwiera szlaban przed ministerstwem, ktoś, kto oddaje honory w Sejmie. To przelało czarę goryczy w szeregach policji – tłumaczy szef zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski.

Przedstawiciele związków wyjaśniają, że kilka tygodni temu powstał specjalny zespół, którego rolą było do końca czerwca wypracować rozwiązania dotyczące zgłaszanych przez policjantów postulatów. Tymczasem okazało się, że tylko dwa z nich, te dotyczące przepisów o płatności za zwolnienia funkcjonariuszy, a także zaliczenia do emerytury stażu pracy zanim trafili do służby, mają szansę na to, że zostaną spełnione. W związku z tym, związkowcy podjęli jednogłośną decyzję o proteście.

Jednoznaczne wyniki ankiety referendalnej – 99% za protestem z ok. 30 000 nadesłanych ankiet – przeprowadzonej w środowisku policyjnym, Zarząd Główny NSZZ Policjantów od dnia 10 lipca 2018 r. uruchomi działania polegające na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne. Związkowi zależy na tym, by w efekcie stosowania tej formy protestu zwiększył się udział pouczeń w stosunku do ilości nakładanych mandatów karnych. Ważne jest też to, żeby wszystko odbywało się z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Zgodnie z prawem jednak, funkcjonariusze służb mundurowych nie mają prawa do strajku.

exc

 

Zobacz również: