Nowe, szokujące badanie wykazało, że około 12 procent francuskich kobiet zostało zgwałconych przynajmniej raz w życiu. Około 43 procent respondentów stwierdziło również, że zostali dotknięci seksualnie bez własnej zgody.
Paryski think tank Fondation Jean Jaurès przeprowadził ankietę wśród 217 kobiet, aby ocenić częstość występowania i stosunek do przemocy seksualnej w tym kraju. Odkrył, że ponad połowa uczestniczek (58 procent) była poddana propozycjom seksualnym.
W badaniu analizowano różne formy wykorzystywania seksualnego, od wiadomości pornograficznych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych, po cyber-nękanie i gesty o seksualnych konotacjach. W sprawozdaniu podkreślono „złożony, powtarzalny i kumulatywny charakter tego rodzaju przemocy wśród zainteresowanych kobiet”.
Ponadto badanie wykazało, że większość kobiet, które zgłosiły takie nadużycia, doświadczyło tego kilka razy w ciągu swojego życia. Wykorzystywanie seksualne każdego rodzaju może powodować „poważne konsekwencje i długotrwałe reperkusje ofiar” –  wynika z raportu.
Francuska minister ds. Równouprawnienia płci Marlène Schiappa przedstawiła plany dotyczące zwalczania przemocy seksualnej i nękania. Nowe środki obejmują wprowadzenie 90 EUR grzywny zaczepki o podtekście seksualnym, zostaną też zaostrzone przepisy dotyczące seksu z nieletnimi.
eds