Według standardowego badania Eurobarometru,  21 procent respondentów ma negatywny wizerunek Unii Europejskiej, a 40 procent pozytywnie ocenia Unię Europejską. Podczas gdy 2 procent nie odpowiedziało na pytanie lub nie wiedziało co odpowiedzieć, 37 procent ma neutralną ocenę UE.

Wyniki są dokładnie takie same jak sześć miesięcy temu (patrz wykres).


W omówieniu raportu Komisji Europejskiej czytamy: „Migracja i terroryzm są w dalszym ciągu postrzegane jako najważniejsze kwestie, przed którymi stoi obecnie UE, znacznie przewyższające wszelkie inne kwestie. Po trzech kolejnych wzrostach pozytywna tendencja wzrostowa dotycząca zaufania w UE ustała. Przy 41 procentach nadal pozostaje on wyższy niż zaufanie do parlamentów narodowych i rządów, które od wiosny 2017 roku straciły nawet o jeden punkt procentowy. Czterech na dziesięciu Europejczyków ma pozytywny wizerunek UE, to o trzy punkty procentowe więcej niż ci, którzy mają neutralny wizerunek UE, podczas gdy około jeden na pięciu ma negatywny wizerunek
„.

es

Zobacz również: