Poziom inteligencji ludzi w Skandynawii spada, wynika  tak  z nowej ankiety przeprowadzonej przez badacza Jamesa Flynna. Na dłuższą metę wyniki spadającego poziomu IQ mogą mieć poważne skutki.
W XX wieku ludzie na świecie stali się bardziej inteligentni i lepiej radzili sobie w testach mierzących wskaźnik inteligencji, IQ.
Ale w krajach skandynawskich nastąpił przełom w tej tendencji: poziom IQ wyraźnie spada – tak jest według lewicowego naukowca Jamesa Flynna, który badał testy inteligencji przez długi czas.
Od końca lat 90. ludzie w Norwegii, Danii i Finlandii tracą średnio 0,23 punktu procentowego rocznie. Ze Szwecji nie ma danych, ale Flynn uważa, że ​​obowiązuje ten sam wzór.
– Oczywiste jest, że wszystkie kraje skandynawskie wykazują tendencję spadkową od 1995 roku –  mówi Flynn..
W dłuższej perspektywie może to mieć „potężny ujemny efekt”. Co więcej, Flynn uważa, że ​​spadający poziom IQ wkrótce będzie widoczny na całym Zachodzie. Nawet w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy i Holandia istnieją już oznaki, że wskaźnik inteligencji jest w stagnacji.
James Flynn twierdzi, że spadające wyniki są efektem pogorszenia poziomu szkół zachodnich od lat 80. XX wieku. Między innymi nauka w szkole stała się mniej wymagająca.
Flynn nie jest pewien, czy można odwrócić ten trend.
se

Zobacz również: