Bułgarska niewidoma mistyczka Wanga jest znana na całym świecie. Słynna jasnowidząca pozostawiła po sobie ogromną ilość przepowiedni. Wiele z nich nie zostało jeszcze ogłoszonych, dlatego w Internecie od czasu do czasu pojawiają się rozszyfrowane proroctwa Wangi.

Wanga przepowiedziała wiele wydarzeń, które  rozgrywają się na naszych oczach. Na przykład wojnę w Syrii, falę migracji, która zalewa europejskie kraje. Biorąc to pod uwagę, przepowiednie dotyczące odległej przyszłości jej autorstwa nie wydają się już tak nierealne:

— 2028 rok — odkrycie nowego źródła energii;

— 2179 rok — pierwszy kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi;

— 2183 rok — niepodległość ziemskiej kolonii na Marsie;

— 2341 rok — zagrożenie dla Ziemi w kosmosu;

— 3797 rok — życie na Ziemi umiera, przesiedlenie ludzkości na inną planetę.