Zapis cyfry zero w przeciwieństwie do pozostałych znaków używanych w systemie arabskim powstał o wiele później. Owszem pojawiał się w zapisie dziesiętnym, ale tylko jako wypełnienie wolnego miejsca. Ponieważ liczba np. 107 zapisana z wolnym miejscem była nieczytelna i wyglądała tak 1 7, jeszcze gorzej było z 1007, ponieważ pojawiały się dwa wolne miejsca – 1  7. Zapis przez to stawał się nieczytelny, dlatego zamiast przerw zaczęto używać znaku „0”.

Jeszcze starożytni rzymianie pozostawiali wolne miejsce. Zero w zapisie liczby zaczęli używać Grecy, ale ciągle zero nie było cyfrą, choć filozofowie spierali się na jej temat. Zadawali pytanie „czy nic może być czymś”?.

Teorii na powstanie zera jako cyfry jest kilka. Jednak wszystko wskazuje, że zero wynaleziono w Indiach. Koncepcję zera rozważał indyjski matematyk i astronom – Brahmagupt w roku 628 w dziele zwanym Brahmasphutasiddhanta.

Kinga Matelska- Graf

http://www.kingaimatematyka.pl/

Zobacz również: