Jak  poinformowała agencja Reuters: Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft we wtorek  zgodziły się przyjąć kodeks postępowania UE wykluczający z sieci tzw. mowę nienawiści.
Jest to rozwiązanie mające na celu likwidację  problemu nienawiści on-line w Europie, w ciągu 24 godzin.
W ostatnich miesiącach rządy UE próbowały skłonić platformy społecznościowe do działań w celu „złamania rosnącego rasizmu internetowego, który nastąpił  po kryzysie migracyjnym”. Grożono nawet  działaniami prawnymi przeciwko firmom, które ten plan odrzucą.
W ramach uzgodnień z Komisją Europejską giganty internetowe będą na bieżąco analizować prośby o usunięcie „mowy nienawiści”, i podejmować stosowne działania  w  ciągu 24 godzin, a jeśli będzie to konieczne usuwać lub wyłączać dostęp do takich treści.
Będą również wzmacniać  współpracę z organizacjami społecznymi, które pomagają w wykrywaniu nienawistnych treści w Internecie.
Nie wspomina się nic o zwalczaniu propagowaniu treści terrorystycznych na portalach społecznościowych. Zamiast walczyć z terroryzmem zwalczana będzie islamofobia.
bag

Zobacz również: