W nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku  sprawie przeciwko  Krystianowi W. i innym podejrzanym,  na podstawie   zebranego   materiał dowodowego prokurator  przedstawił   Krystianowi  W.  dziewięć  kolejnych zarzutów, w tym siedem  zarzutów dotyczy czynów oszustwa oraz usiłowania oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych, w tym między innymi w celu uzyskania odszkodowania z tytułu  ubezpieczenia  pojazdu,  celowo doprowadzał  do  kolizji drogowych, wprowadzał w błąd przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych  co do okoliczności   zdarzeń i powstałych w jego wyniku  uszkodzeń.   Kolejny  zarzut dotyczy  składania fałszywych zeznań w toku postępowania. Krystianowi W.
Zarzuca się  też udzielenie osobie małoletniej substancji  psychoaktywnej.
Podejrzany  przesłuchany  w dniu  12 października  nie przyznał się do popełnienia zarzuconych  mu czynów oraz odmówił  złożenia wyjaśnień.
W toku postępowania, do chwili obecnej Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie 51  przestępstw na szkodę 27 osób pokrzywdzonych, szkodę banku, Skarbu Państwa oraz towarzystw ubezpieczeniowych.  Wcześniejsze zarzuty jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie między innymi dotyczyły przestępstw gwałtu oraz usiłowania gwałtu, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z  małoletnimi pokrzywdzonymi poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do  prostytucji oraz  czerpania  przez podejrzanego z tego procederu korzyści majątkowych,  posiadania substancji psychotropowych, wyłudzenia kredytu i pożyczki, ukrycia dokumentu.
 Zarzucone podejrzanemu czyny miały miejsce w latach 2008 – 2015 na terenie Trójmiasta,  Pucka, Wejherowa, Władysławowa.
Podejrzany przebywa w areszcie.
W sprawie tej, na wcześniejszym etapie   zarzuty popełnienia czynów o charakterze seksualnym prokurator przedstawił  Marcinowi T.
Nadto po jednym zarzucie usłyszało trzech innych mężczyzn. Zarzuty dotyczyły podżegania pokrzywdzonych do składania fałszywych zeznań, podejmowania działań zmierzających do utrudniania  postępowania  oraz doprowadzenia  małoletniej  poniżej  15 roku do obcowania  płciowego.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Zobacz również: