W latach 2008-2017 prawie 15 000 Norwegów wyjechało z Alna, Stovner, Grorud, Bjerke (które razem tworzą Groruddalen) i Søndre Nordstrand w Oslo. W tym samym czasie ponad 12 000 imigrantów- głównie muzułmanów, zostało przeniesionych do tych samych dzielnic. Tendencja jest jasna: imigrantów przybywa, a Norwegów ubywa.

Znajduje to odzwierciedlenie także w nowej reklamie biblioteki Deichmanske w Stovner, która tworzy swoje filie i chce poinformować o tym ludzi.

Norweska stolica zamieszkiwana jest obecnie w 63 procentach przez populację imigrantów, a w 52 (ze 132) szkołach większość uczniów stanowią przybysze spoza Europy.

Nie jest rasistowskim stwierdzenie, iż ludność norweska zostaje zastąpiona „uchodźcami”. Są to po prostu fakty. Nowa reklama Biblioteki Deichmanske’a nie tylko pokazuje nam, jak będzie wyglądała przyszłość Oslo, ale odzwierciedla także teraźniejszość.

Zobacz również: