Moja żona była najemcą lokalu komunalnego (w umowie była tylko ona). Jesteśmy po rozwodzie. Od dwóch lat nie mieszkam już z żoną. Żona po mojej wyprowadzce przestała płacić czynsz. Ostatnio gmina wysłała mi na adres mieszkania komunalnego wezwanie do zapłaty, dotyczące zaległego czynszu? Czy muszę go opłacić?
Daniel D.
Gmina Pańską odpowiedzialność za długi opiera na zasadzie, zgodnie z którą za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa powyżej, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Jeżeli długi powstały po Pańskiej wyprowadzce, brak będzie podstaw do uznania Pana za zobowiązanego z tytułu zaległości czynszowych. Jednak w toku ewentualnego postępowania sądowego, będzie Pan musiał udowodnić, że nie zamieszkiwał Pan już w mieszkaniu, którego dług dotyczy. Konieczne więc będzie wykazanie, że opuścił Pan lokal na stałe, zerwał z nim dotychczasowe związki i w nowym ośrodku realizuje swoje osobiste i majątkowe interesy. Jeżeli możliwe będzie wykazanie, iż długi powstały w okresie, w którym Pan już w lokalu nie zamieszkiwał, to nie będzie Pan ponosił za nie odpowiedzialności.
Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz, radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
Kalina Kisiel-Bartoszewicz, ul. Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

Zobacz również: