Badanie społeczne przeprowadzone ostatnio w Szwecji przez SIFO pokazuje, że Szwedki nie czują się bezpiecznie w swoim kraju. Sześć na dziesięć ankietowanych kobiety twierdzi, że boi się wychodzić z domów  po zmroku.

Uczucie strachu  wynika głównie z obawy zostania ofiarą przestępstwa – gwałtu, napaści, kradzieży itp.

Wiele ankietowanych kobiet wskazuje również na zwiększoną liczbę osób pod wpływem narkotyków i alkoholu, jako źródło strachu. Przyczyną poczucie braku bezpieczeństwa jest także coraz mniejsza  obecność policji w miejscach publicznych.
Poczucie braku bezpieczeństwa różni się zależnie od położenia  geograficznego. Mieszkańcy Gotlandii czują się  najbardziej bezpieczni. Największą niepewność jest w dużych  miastach, takich jak Sztokholm czy Örebro.

Badanie zostało oparte jest na ankietach 2500 respondentów, w wieku 18-74 lata.

ed

Zobacz również: